Gemeenten houden meer dan 15% over van zorgbudget

Merkwaardige situatie: gemeenten houden 15% of zelfs meer over van hun jaarlijkse zorgbudgetten. Het gaat dan vooral om budgetten voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning, en deels ook om geld voor huishoudelijke hulp.

Men heeft in het algemeen toch niet de indruk dat hulpbehoevenden omkomen in de zorg in het Nederland van tegenwoordig, en de betreffende zorginstanties zijn dan ook verontwaardigd:

Verschillende betrokken organisaties zijn boos over de overschotten. Ze noemden het ‘ongehoord’ (ouderenbond ANBO), ‘ongekend’ (patiëntenfederatie NPCF) en ‘onterechte borstklopperij’ (belangenorganisatie Ieder(in)). Volgens de organisaties is het geld over omdat gemeenten te weinig besteden aan hulp, niet omdat het minder nodig zou zijn. ,,Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van mensen. Dan kan het niet zo zijn dat er tegelijk miljoenen zorgeuro’s op de plank blijven liggen”, zegt Dianda Veldman van NPCF. (Volkskrant)