Gemeentefusies leveren geen geld op, dus doorgaan ermee zegt Bruin II

Als een Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden constateert dat gemeentefusies geen financieel voordeel opleveren, dan zal er altijd de columnist-bioloog Plasterk zijn die het toch beter weet. Waarom zijn er eigenlijk nog universiteiten in Nederland?

De kabinetsbezuiniging van één miljard op gemeentelijke fusies is op drijfzand gebaseerd. Dat schrijft onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen vandaag in vakblad ESB.

Gemeentelijke fusies hebben geen enkel financieel effect, positief noch negatief, op korte noch lange termijn, concludeert het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden).

Domme vraag. Universiteiten zijn er om Plasterken af te leveren.