Gemakkelijk fraude plegen met PGB niet meer mogelijk

Een verslag van procedures met betrekking tot het verkrijgen en behouden van een PGB

 

Indicatie aanvragen CIZ

Hiervoor moest en moet je nog steeds  ten behoeve van de Wet Langdurige Zorg  (de WLZ) een zorgplan opstellen, een urenschema en tijden plus soort zorgmomenten beschrijven.

Bij huisarts en specialisten medische info opvragen, kopiëren en bijsluiten. Ook wil de CIZ gemachtigd worden om medische gegevens op te vragen bij je artsen.

Hulp inschakelen en info via MEE of Per Saldo is dus echt aan te raden, je vergeet vlug iets of geeft een foute zorgbeschrijving…

Tegenwoordig komt de CIZ een nieuwe indicatie aan huis doen voor de WLZ. Voor de zorgverzekeraars komen er wijkverpleegkundigen aan huis voor een nieuwe of herindicatie om samen met de aanvrager en familie de zorgvraag vast te stellen en een zorgplan op te stellen. Deze papieren worden ingeleverd bij je ziekenfonds die daarna een toekenningbesluit afgeeft. Bij hulp vanuit het WMO bij de gemeenten komen er WMO-medewerkers een keukentafelgesprek houden met schijnbaar als enige doel, zoals nu blijkt, om helemaal geen zorg meer te geven of deze minstens te halveren. De nieuwste methode is dat de WMO vaststelt dat je zorg nodig hebt en vervolgens de thuiszorgorganisatie de toekenning laat doen, meestal met minder uren, waardoor je omdat de gemeente de uren niet meer vaststelt ook niet meer een bezwaarprocedure kunt starten… Dit is duidelijk boze opzet van de gemeente!

Eerst stelt men vast tijdens het indiceren hoeveel reguliere zorg door je gezin gegeven moet worden (noemen ze gebruikelijke zorg) voordat ze echt vaststellen wat er dan nog over blijft. Dit is de 1ste  bezuiniging  en 1ste fraudecontrole.

 

Het indicatie besluit komt binnen bij de geïndiceerde en er wordt ook een kopie naar het zorgkantoor, verzekeraar of gemeente  waar je onder valt verstuurd

De gemeente zegt dat je zorg krijgt maar eigenlijk geen uren meer. Bij de zorgverzekeraar zijn de uren nu omgerekend naar een gemiddelde, dat wil zeggen een indicatie voor 7 uur afgeroomd naar 6 uur. Bij de WLZ hebben ze straks zorgprofielen. Ik dacht dat deze Laag, Midden en Zwaar waren, maar bij nalezen van documentatie hierover hebben ze maar liefst dik 40 profielen verzonnen. Dit wordt gegarandeerd de 2de  bezuiniging

 

Nu afwachten tot je het toekenningsbesluit WLZ  binnen krijgt van het zorgkantoor dat voor jouw regio de zorg uitbesteedt

Dit is een onderafdeling van een ziekenfonds. Deze controleert aan de hand van een zorgbeschrijving per zorgverlener of je wel de goede zorg inkoopt die je mag inkopen met je budget. Ze willen ook alle ingevulde zorgovereenkomsten ontvangen die je al moet opstellen voordat je zeker weet dat je het budget ook echt krijgt! Veel mensen durven zonder dit besluit nog geen mensen in te huren dus hoe los je dit op?
Dit is de 3de  bezuiniging door de vertraging in het starten van de zorg en de 2de fraudecontrole.

 

Eindelijk  is het toekenning besluit  definitief als je zorgbeschrijvingen goed zijn bevonden.

Het zorgkantoor accordeert deze en verstuurt ze naar de SVB.

Nu snel personeel zoeken… o nee nog even wat regeltjes; je moest tot 2014 een bankrekening openen alleen voor het ontvangen en uitbetalen van het PGB-geld. Het contract en een bankafschrift moest je opsturen naar je zorgkantoor, dit duurde 2 weekjes. Inmiddels is dit trekkingsrecht geworden en is je eigen speciale bankrekening onbruikbaar! Intussen is je budget dus gestald bij de Sociale Verzekerings Bank. Dit gaat maandelijks over zeker €200 miljoen voor alle budgetten. De SVB kan met de rente-inkomsten alleen al hun hele PGB-trekkingsrechtafdeling in stand houden. Zij controleren of alle facturen en declaraties wel kloppen met de indicatie en betalen namens de PGB’ers deze aan de zorgverleners uit. Het vreemde is dat je nog steeds werkgever bent terwijl je zelf het geld niet kunt beheren.

Dit is de 4de  bezuiniging  en 3de fraudecontrole!

Als je toevallig in een schuldsanering zit of faillissement beland (tegenwoordig redelijk wat mensen) heb je geen recht meer op  een PGB  terwijl de schuldeisers door het beheer door de SVB eigenlijk  helemaal niet meer bij het gestalde geld kunnen. Voorheen was dit wel mogelijk maar ergens zijn vergeten ze dit aan te passen aan het nieuwe fenomeen  Dit lijkt een stille  5de  bezuiniging en 4de  fraudemaatregel.

Nu stuurt het CAK ook nog een rekening  elke 4 weken (raar want de SVB betaald per maand uit) met een hoger bedrag aan eigen bijdrage dan voorheen

Dit bedrag werd vroeger afgetrokken van je budget maar in 2015  krijg je het hele bedrag. Dit moet ook compleet aan zorginkoop uitgegeven worden!  Je moet dus meer betalen wat voor veel mensen een moeilijke taak wordt.

Intussen heeft de regering ook nog de WTCG  en allerlei andere chronisch-ziekentoeslagen afgeschaft en over de heg gemikt bij de gemeenten. Die willen deze compensatie niet uitgeven dus de 30% korting op je eigen bijdrage valt ook weg sinds 2015. De zorgverzekeraars vragen geen eigen bijdrage maar korten de PGB’ers met 15 % op hun budget! De WMO vraagt minimaal €12,50 per uur voor poetshulp wat meer kost dan een zwarte poetshulp. Dus de mensen lopen hard weg.

Dit is de 6de bezuiniging en stiekem ook een 5de fraude maatregel. En de 1ste maatregel om zwartwerk te promoten.

 

Betaling personeel

Veel advertenties zetten, niemand heeft belangstelling. Te weinig uren, wel zwartwerkers maar die kun je niet betalen uit je PGB. Dus toch maar *helaas* alvast in je eigen kring mensen zoeken, de omgeving zal ons wel profiteurs vinden en sinds 2013 ook nog eens fraudeurs. Dit doorhet vele lekken aan de pers door politici en ambtenaren over een heel grote fraude door PGB-houders (14 miljoen van de 2700 miljoen PGB uitgaven). Door dat vele framen als fraudeur hebben ze ook nog eens een telefonisch meldpunt geopend om PGB- en andere zorgfraudeurs te melden, zoals bijvoorbeeld het meldpunt voor IS-terroristen. Geen personeel meer gevonden, wie wil er tenslotte voor een fraudeur werken.

Trouwens je PGB-salaris wordt niet meegenomen bij het aanvragen van een lening of hypotheek. De banken vinden de inkomsten onzeker. Klaarblijkelijk zijn inkomsten uit een PGB nooit zeker  de regering kan van de ene op de andere dag het beleid wijzigen of er heerst een  idee bij de bankiers dat budgethouders allemaal terminaal zijn.

Dus controle op zwartwerk, 7de  bezuiniging omdat je mensen moet zoeken (als je iemand kunt vinden) met een uitkering  die dus weer hun uitkering  uitstromen en de 6de  fraudemaatregel door het *kliklijntje!

Snel via de SVB de loonadministratie gaan regelen dan is de inkomsten en loonbelasting tenminste ook netjes betaald. Dit is gelukkig gratis.Wel veel Inkomstenbelasting afdragen tussen de 33% en 40%. Als je eigen gezinsleden ingeschakeld hebt, je kunt niemand vinden tenslotte, gaat ook je gezamenlijk belastbaar inkomen flink omhoog met als gevolg of straf of weer een hogere eigen bijdrage. Dit is de 8ste  bezuiniging.

 

 Papieren

Nu snel de nodige zorgovereenkomsten, kopieën, paspoorten en opdrachten ingehouden loonbelasting (opting-in formulier) insturen naar de SVB, natuurlijk geen antwoordnummer voor de post dus plakken maar, en waag niet te weinig te plakken of iets verkeerd of vergeten iets in te vullen dan krijg je de hele zooi weer terug.

Dus natuurlijk ook veel weer teruggestuurd gekregen door de SVB  omdat er wat letters verkeerd stonden, dus weer weken vertraging. Sinds kort hebben ze via internet digitale mogelijkheden www.mijnsvb/pgb.nl  maar de werking is zodanig  slecht dat je nog steeds alles per post in moet zenden. De digidinlog zou toch moeten gelden als een digitale handtekening maar ze willen papieren met een echte handtekening. Het rare is dat die papieren overeenkomsten e.d. na ontvangst weer in de computer gescand moeten worden dus het is uitlokken van een groot ICT-drama als de mens er nog steeds tussen moet komen  Dit is de 9de  bezuiniging.  Eindelijk alles rond na dik 3 maanden.

Zelfs ook nog iemand kunnen vinden maar die kan pas over 2 maanden beginnen.

Even met de thuiszorg bellen: Wat zegt U een wachtlijst van 3 maanden in verband met vakantie en als jullie komen dan kunt u niet zeggen of en wie en hoe laat de hulp komt? Wat kost het bij jullie *Oef* minimaal € 80  per uur? Meent u dat echt? Ik krijg maar geld via het zorgkantoor om  € 63 per uur te kunnen betalen! Mmm  ik moet er nog even over nadenken en overleggen thuis ik bel wel terug (natuurlijk niet teruggebeld).

Intussen zijn de zorgverzekeraars en gemeenten nog harder gaan snijden in de PGB-tarieven. Als je eigen familie of goede kennissen in dienst neemt  krijgen deze “informele” zorgverleners vanaf Mei 2015 nog maar €20 per uur, ook al zijn ze professor in de verpleegkunde. Heb je wel professionele hulp in dienst dan kun je dit tegen een formeel tarief uitbetalen wat tot €63 per uur gaat. Maar echte profs zijn niet in te huren, dus de PGB’ers met veel eigen hulp moeten een groot deel van het PGB geld terug gaan storten

Dit is de 10de bezuiniging en door het invoeren van een *informeel salaris ook al de 7de  antifraude actie

 

 Personeel vinden

Toch maar je eigen familie aangenomen; wel jammer dat ze niet uitbetaald mogen worden als een normale werknemer met WW en ziektewet rechten en pensioen! Ook als ze hun echte baan verlaten hebben om hun gezinslid te kunnen verzorgen.

Dit is dus al de 11de bezuiniging want ze bouwen geen rechten op op deze manier

Ik heb echt geprobeerd om gekwalificeerde mensen te vinden maar dat lukt echt niet dus het gaat best goed zo met je familie en kennissen. Ook  maar geen gebruik maken van privé-verpleegkundigen, door  de onbetaalbaarheid met je PGB. Gelukkig kunje  nu een deel van de zorg in ZIN laten doen en de rest via het PGB. Maar waag het niet om langer dan 2 maanden achter elkaar in een ziekenhuis of revalidatiecentrum opgenomen te zijn want dan vervalt je hele PGB. Vergeet je dit te melden of te laat, als je bijvoorbeeld  3 maanden op een  intensieve care ligt zwevend op het randje van de dood, moet je de salarissen die toch uitbetaald zijn na langer verblijf dan wettelijk mag, terugstorten aan het zorgkantoor. Er is echt niks te regelen want vergeten kan niet, je ligt immers op de IC voor je zweetvoeten. Lukt het terugbetalen niet dan wordt het nieuwe PGB geld nog niet uitbetaald en geblokkeerd door het zorgkantoor totdat  je eerst de terugbetaalvordering  teruggestort hebt. Verrekenen met het nieuwe budget kan niet hoor, ga maar lenen.

Dit is de 12de  bezuiniging door eerst terugstorten van geld dat je niet hebt en dus wel een maand of langer duurt als je überhaupt al een lening kunt krijgen  voor je het nieuwe budget weer ingaat… en de 8ste fraudeactie.

 

Verantwoording

Voorheen was het mogelijk om  €2500 van je budget vrij besteden zonder verantwoording af te leggen maar dit is door het politieke wantrouwen  teruggedraaid tot 1,5 % van je budget Dit is de 13de  bezuiniging en 9de antifraude actie. Vrij besteedbaar is vooral bij de VVD immers fraudegevoelig

Elk jaar  moet je nog 2 x verantwoording af  leggen. Per half jaar moet je als PGB’er bij het zorgkantoor verantwoorden hoe je de PGB-gelden hebt uitgegeven en aan wie, waarbij ook alle sofi-nummers vermeld moeten worden. Dus weer veel rekenwerk en geen puntjes, komma’s of eurotekens verkeerd zetten.

Heb je na de jaarcontrole van het zorgkantoor te weinig uitgegeven, denk hierbij aan het tijdsverlies tussen aanvraag en daadwerkelijk gebruik PGB, teruggestorte niet opmerkte eigen bijdrage, Wmo tot eind 2014, verhoging van je budget omdat het CAK halverwege het jaar aan de hand van je definitieve belastingaanslag pas de hoogte van je eigen bijdrage vaststelt waardoor de hoogte van je budget ook wijzigt budget er overblijft, wordt je geacht het niet bestede bedrag terug te storten. Het zorgkantoor kan bij onduidelijkheden besluiten om een intensieve verantwoordingscontrole uit te voeren.

Hiervoor moeten alle werkcontracten, rekeningafschriften en loonstroken over het te controleren tijdvak met spoed opgestuurd worden met kans op straf, nee geen correctie.bij het vinden van onbewust gemaakte fouten. Veel Nederlanders kunnen immers niet zo goed rekenen. Dit is de 14de  bezuiniging en weer eens 3 documenten in te vullen om fraude te voorkomen dus ook nog eens de 9de antifraude actie.

Maar nu hebben ze een compleet onderschat PGB-monster opgetuigd vanuit compleet wantrouwen van de uitbundig frauderende PGB ers. Je moet immers langer thuis blijven wonen maar de gemeenten, die zogenaamd dichter bij de mensen staan, fuseren onder aanmoediging van de regering dat het een lieve lust is. Je dorpje van 7000 inwoners is inmiddels een grote stad geworden met gemiddeld 100.000 inwoners. De gemeenteraadsleden kennen je niet meer en de ambtenaren die overbebleven zijn na de fusie en helemaal geen voeling met je hebben gaan de thuiszorg grotendeels afschaffen. Diverse thuiszorgorganisaties gaan failliet en veel verzorgings-en verpleeghuizen worden gesloten omdat je pas toegang hebt bij een hoog zorgprofiel. Hoe hoog weet niemand zeker.

Uit wantrouwen ontwikkelde men ook een trekkingsrecht wat op dit ogenblik helemaal in de soep loop doordat het nieuwe ICT-project bij de SVB afgeblazen is daar het niet werkte en het oude “hoe cynisch genoemde” Nestor-systeem een vinkje niet wilde verwijderen en dik overbelast was door het vele werk en nu helemaal staat te roken. De computersystemen van de gemeenten en zorgverzekeraars die zorgovereenkomsten met bijbehorende geldstromen moeten insturen naar de SVB corresponderen niet met elkaar omdat er vele diverse systemen in gebruik zijn. Alles moet dus per brief verzonden worden en bij de SVB weer handmatig in de computer gescand worden.  Facturen en urendeclaraties en zorgovereenkomsten en wijzigingen moeten ook aangeleverd worden via post of  via ingescand  en ge-upload bestand in de rokende SVB computers.

Maar liefst 240000 PGB’ers die hun zorgverleners  op deze manier moeten uitbetalen komen door deze rokende SVB computers met hun gezinnen inmiddels in de financiële problemen omdat hun familieleden niet op tijd uitbetaald worden! Ook hun externe zorgverleners  en vele kleinschalige zorginstellingen die met PGB gelden van  PGB’ers opgezet zijn staan op omvallen. Door al deze ellende worden er veel mensen ontmoedigd om überhaupt nog een PGB aan te vragen of leveren nu hun PGB-budget  in omdat ze knettergek worden van alle onkunde en verzonnen nieuwe regeltjes door gemeenten en zorgverzekeraars!

De ziekenfondsen willen zelfs zorgdeclaraties in gaan voeren waar per 5 minuten  onderverdeeld de  ADL- en verpleegkundige zorg ingediend moeten worden. Daarbij wordt je ook nog aangeven wie informeel of formeel zorg verleent.

 

Fraude, diefstal?

Dus nu wil ik graag dat alle mensen die PGB-houders zoals hierboven te lezen onterecht  beschuldigen van diefstal, oplichting en fraude zoals de Telegraaf, de politiek en regering op voorspraak van de staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers uitnodigen om aan de PGB’ers uit te leggen waar je in bovenstaand verhaal kunt frauderen, of überhaupt nog kunt genieten van de zorg. Vooral het grote fraudestempel en het flink uitgevente wantrouwen door de pers werken eerder afschrikwekkend dan bevorderend.

De dreigende opstelling  van elke brief die de uitvoeringsorganen aan je toesturen met quote’s  “als je dit en dat doet dan zullen we dat eens..” opgeschreven zijn schofferend en beledigend.

De onmogelijkheid om financieel je zorg rond te krijgen door uurlonen lager vast te stellen dan het bijstandstarief onder de noemer informeel zijn bedoeld als ontmoediging en geven blijk van groot wantrouwen. Ook ben ik benieuwd hoe staatssecretaris Van Rijn  het volk kan blijven wijsmaken dat de zorgtransitie voor betere zorg is opgezet en niet bedoeld is als bezuiniging.