Gelukkig maar, of….

Het is zonder meer geruststellend om vast te kunnen stellen, dat veel vergelijkingen tussen Geert Wilders met Adolf Hitler om meerdere redenen mank gaan. Weliswaar verkondigt Wilders zeer kwalijke, zelfs racistische standpunten, is hij een nationalist van de foute soort en omringt hij zich met bavianen, Wilders kan niet tippen aan de redenaarskunst van de grootste massa-moordenaar in de moderne geschiedenis, Adolf Hitler.

Ik heb een klein stukje uitgezocht van de “Joden-rede” van Hitler. Niet te lang, maar wel net lang genoeg om te kunnen zien, dat deze misdadiger een wel heel bijzonder talent had. Hij kon perfecte redevoeringen houden voor een klein publiek, maar ook voor een grote menigte. Een talent dat ideaal was om een grote massa in extase te brengen, te hypnotiseren en een kwade wil op te leggen. Kijk zelf maar. Wat opvalt, behalve de vloeiende spreekstijl en juiste woordkeuze, is de timing, de timing van een top-acteur. Om stiltes op te vullen gebruikt Hitler vaak een zakdoekje om zijn hoofd mee te betten. Alsof hij daarmee zeggen wil, dat hij het enorm zwaar heeft, maar alle persoonlijke opofferingen voor volk en vaderland, voor de natie, ruimhartig en onverschrokken doorstaat.

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java