Gelekt TTIP-voorstel bevestigt vermoedens van een toekomstig bestuur door grote bedrijven

Tegen het transatlantische vrijhandelsakkoord (TTIP) zijn op 18 april op tal van plekken in Europa duizenden demonstranten de straat op gegaan. In Nederland was er weliswaar nauwelijks actie, maar soit, in dit land lijken tegenwoordig nog slechts politieke zombies te wonen. Een gelekt voorstel bevestigt de zwaarmoedige vermoedens.

Het voorstel voor ‘regelgevingsvergelijking’ (regulatory exchange) dwingt dat wetten, die opgesteld zijn door democratisch gekozen politici, een uitvoerig screeningsproces ondergaan. Dit proces zal plaatsvinden in alle 78 staten, niet alleen in Brussel en Washington DC. Wetten zullen worden geëvalueerd of ze al dan niet compatibel zijn met de economische belangen van grote bedrijven. Verantwoordelijkheid voor deze screening zal liggen bij het ‘Samenwerkingsorgaan voor regelgeving’ (Regulatory cooperation body), een permanente, ondemocratische en geen verantwoording verschuldigde raad van Europese en Amerikaanse technocraten.
(Corporate Europe Observatory [vertaald uit het Engels])

Bijzonder verontrustend is dat het voorstel niet alleen van toepassing is op nieuwe wetgeving maar ook bestaande wetten aan de kant kan schuiven.