Geleidelijke opwarming kan lokaal veel snellere en extremere effecten hebben

Als u weliswaar geen klimaatontkenner bent maar desalniettemin nogal egocentrisch denkt “ach, dat duurt mijn tijd wel”, dan zou ook u als cynisch niet-klimaatscepticus wel eens bedrogen uit kunnen komen. Het blijkt namelijk dat, om niet geheel bekende redenen overigens, er een vertraging plaats aan het vinden is in Atlantische zeestromingen, de zogenaamde ‘Atlantic conveyor belt’, die extreme effecten kunnen hebben en wel op veel kortere termijn dan de algemene opwarming van de atmosfeer zou hebben. Eric Hand heeft hierover gepubliceerd in Science.

Overigens hebben die effecten niet voor iedereen opwarming ten gevolg. Het betreft namelijk warme zeestromen vanuit het zuiden naar het noorden die tot stilstand kunnen komen, waardoor het in onze contreien wel eens heel fris zou kunnen gaan worden. Terwijl het in het zuiden onhoudbaar warm wordt.

These currents are known as the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) — or, more popularly, “the Atlantic conveyor belt” — and they have “mysteriously” slowed down over the past decade, according to Eric Hand, author of a Science article published this month.

Scientists are increasingly warning of the potential that a shutdown, or even significant slowdown, of the Atlantic conveyor belt could lead to abrupt climate change, a shift in Earth’s climate that can occur within as short a timeframe as a decade but persist for decades or centuries.

Het probleem lijkt te zijn dat de AMOC veel sterker lijkt te kunnen variëren dan alleen de opwarming van de atmosfeer zou kunnen veroorzaken. Dat is overigens niet alleen een gevolg van klimaatverandering, want er is sowieso een cyclus van 60 à 70 jaar van vertragen en versnellen in die stromingen.

“It will take another decade of measurements to separate the climate change effect from natural variability,”

Greenland
Groenland (wikipedia)

Echter, het verschil in soortelijk gewicht van (zwaarder) zout en (lichter) zoet water houdt de stromingen in stand, maar het smelten van met name de ijskap van Groenland (dat zoet water aan de Atlantische Oceaan toevoegt) verstoort dat.

“Models suggest that climate change should weaken the AMOC as warmer Arctic temperatures, combined with buoyant freshwater from Greenland’s melting ice cap, impede the formation of deep currents,” Hand wrote in the Science article. “But so far, limited ocean measurements show the AMOC to be far more capricious than the models have been able to capture.”

En alhoewel de globale opwarming van de Aarde een geleidelijk proces is, kan het wel degelijk lokaal veel snellere en extremere effecten hebben, zei Robert Gagosian al in 2003, destijds de voorzitter en directeur van de Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) :

But we’d be wise to include in our forecasts the potential for relatively sudden, possibly localized climate change induced by thermohaline shutdown [de AMOC dus; red], Gagosian argued. “Such a change could cool down selective areas of the globe by 3° to 5° Celsius, while simultaneously causing drought in many parts of the world.”

Bron: mongabay.com