Geen solidariteit in EU over asielzoekers

Ruzie over asielzoekers heeft de Europese top van 14-15 december gedomineerd. Terecht heeft premier Mark Rutte zich boos gemaakt op Viktor Orbán, premier van Hongarije, en consorten, die geen vluchtelingen willen opnemen. Weliswaar willen asielzoekers helemaal niet naar Hongarije of Polen, maar het gaat om het principe: iedere EU-lidstaat moet meewerken. Als ook Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, de verplichte quotering ineffectief noemt, is het duidelijk dat het een principiële zaak betreft. Het kan niet zo zijn dat landen alleen dingen kunnen doen waarmee ze het eens zijn. ‘Anders gaat iedereen shoppen wat hij leuk vindt’, in de woorden van Rutte.

Van hun kant voelt een aantal Midden-Europese landen zich door de quota na hun overheersing door de Sovjet-Unie opnieuw in hun soevereiniteit aangetast. Maar zo is het nu eenmaal deze tijd van sterke globalisering: of je levert soevereiniteit in in ruil voor welvaart, of je accepteert veel meer armoede.