Geen AZC in Geldermalsen

Er komt geen AZC in Geldermalsen, het College van B&W heeft het voorstel daartoe ingetrokken. Op Twitter heerst onder fascisten een juichstemming, en dat is nog terecht ook. Met lokale politici  omhooggevallen sigarenboeren die over de ruggengraat van een regenworm beschikken  is het natuurlijk ook makkelijk scoren. Een enorme publicitaire overwinning voor Wilders en zijn NVU/Voorpost Sturm Abteilungen. KKKindex


Voor Geldermalsen dreigt nu de Art. 12-status, iets wat de gemeente met de komst van het AZC en de daaraan verbonden geldstroom van het Rijk juist heeft geprobeerd te voorkomen. Bij een Art. 12-status krijgt de gemeente extra geld uit het gemeentefonds, maar wordt ze in ruil daarvoor onder financiële curatele van het Rijk gesteld. In de praktijk betekent het dat de gemeente zwaar moet bezuinigen en haar belastinginkomsten dient te maximaliseren (hoge gemeentelijke belastingen en geen of minder kwijtscheldingen).