Gedachtenis van Sietse Bosgra

Het Angola Comité was misschien wel het best functionerende solidariteitscomité van zijn tijd. In een tijd waarin ongeveer alle gekoloniseerde landen in Afrika onafhankelijkheid werd verleend, zelfs door Franco-Spanje, hield Portugal stijf en strak vol dat Ultramar, de Overzeese Gebieden, deel van Portugal waren en niet anders. De bevrijdingsbewegingen die zich tegen deze koloniale illusie gewapenderhand verzetten dachten hier anders over en kregen steun van de onafhankelijke buurstaten.
Het comité was al opgericht in 1961, toen een groot deel van Afrika gedekoloniseerd was en de MPLA, de Angolese bevrijdingsbeweging, zich voor het eerst had geuit.

Het geslaagdst was waarschijnlijk de boycotactie tegen koffie uit Angola, Albert Heijn bleef die als enige grootgrutter lang verkopen zonder zich iets van de boycot aan te trekken. Ik heb zelf jarenlang AH geboycot, ook lang nadat Angola onafhankelijk was geworden – het kon destijds makkelijker dan nu, de monopolisering heeft hard toegeslagen.
Andere supermarktketens gaven al snel toe. Boycot Angolakoffie was geslaagd, en de actie ging gepaard met documentatie voor het brede publiek. Het is nog steeds een internationaal bekend toonbeeld van goede actie.

Toen buitenparlementairgezinde linkse studenten, zoals ik dus ook, na de revolutie van 25 april 1974, zich bezig gingen houden met de afwikkeling van het kolonialisme, werd dit wat misprijzend beoordeeld vanuit het comité. Het werd Komitee Zuidelijk Afrika in 1976, waarbij de pretentie was dat het African National Congress DE bevrijdingsbeweging van Zuid-Afrika was. Bosgra heeft later kunnen beseffen dat het allemaal een beetje anders was. En ook Rhodesië (wie herinnert zich de naam nog nu?) moest onafhankelijk worden van een apartheidachtig regime.
De Portugese koloniën waren inmiddels onafhankelijk geworden onder de ook door het comité gesteunde bevrijdingsbewegingen (Oost-Timor bleef een apart geval).

En als echt PSP-er, nog overgegaan naar GroenLinks, waren er voor hem meer internationale zaken waarmee hij zich bezighield; Vietnam en nog niet zo lang geleden Afghanistan.

Rust zacht, schijnbaar onvermoeibaar strijder.

– Uitgelichte afbeelding: Door Rob Bogaerts / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27432308