Gaat Geert Wilders zijn eigen achterban voor het gerecht slepen?

wilders wie durft
Maart 2014. Geert Wilders verklaart bij Omroep West dat hij voortaan iedereen die hem met Hitler vergelijkt voor het gerecht zal slepen.

Uit zo’n statement kun je niet anders dan afleiden dat Wilders het niet prettig vindt om met Hitler te worden vergeleken. Waarbij ‘niet prettig’ natuurlijk een understatement is, want je gaat geen mensen voor het gerecht slepen alleen omdat ze iets zeggen wat je niet prettig vindt. De slotsom moet zijn dat Wilders er ontzettend de pest in heeft dat hij met Hitler wordt vergeleken en dat koste wat kost wil voorkomen door te dreigen met een rechtsgang. Op zich niet vreemd natuurlijk, want als ze je met Hitler vergelijken is dat over het algemeen geen reclame voor de zaak, in dit geval de PVV, het eenmanszaakje dat hem al jarenlang van een goed belegde boterham voorziet.

Logischerwijs zou je daarom verwachten dat Wilders er zwaar van baalt dat zijn eigen aanhangers op zijn eigen fansites dingen over vluchtelingen en moslims roepen waar Adolf H. bij wijze van spreken nog rode koontjes van zou krijgen. Want als Wilders’ eigen achterban, de mensen die hem verheerlijken en op hem stemmen, openlijk en veelal onder hun eigen naam op social media roepen dat vluchtelingen gedeporteerd, vergast, uitgeroeid en verzopen moeten worden en staan te juichen als Duitse neo-nazi’s weer eens een asielzoekerscentrum in de hens steken of er een boot vol met vluchtelingen vergaat, ligt het voor de hand dat deze mensen veronderstellen dat Wilders het met ze eens is, dat Wilders daarvoor stáát.

Daar komt bij dat Geert Wilders nooit afstand neemt van dit soort uitlatingen op zijn fansites of op Twitter, terwijl hij van doodgewone moslims om iedere verbale scheet van een extremist eist dat ze afstand nemen van moslimextremisme.

Als u niet bekend bent met PVV-fanclubs op internet (wat een gelukkig mens moet u zijn!) vraagt u zich nu misschien af over wat voor uitlatingen ik het precies heb. Ik zal vier voorbeeldjes geven, alleen bedoeld om u een globaal idee te geven:

‘Laten we in nl ook alle asielzoekerscentra in de fik steken’

‘Vieze kut vluchtelingen,op de boot zetten en er betonblokken ingooien’

‘Ophangen al die kut zwarte apen’

‘Tientallen dode vluchtelingen in vrachtwagen (… ) dus de uitlaat monteren in de laadruimte is de oplossing’

Voor de rest verwijs ik u naar de Facebookpagina’s ‘Nederland mijn Vaderland’, ‘Steun de PVV’ en ‘PVV-aanhangers’ en natuurlijk naar de vele twitterende fans van Geert Wilders. Je hoeft er niet lang te zoeken naar haatberichten en doodswensen van mensen die Wilders’ PVV aanhangen en beweren voor de Nederlandse cultuur op te komen. ‘Vergassen’, ‘ophangen’, ‘lekker laten verdrinken’, ‘in de hens steken’,  alle aspecten van de Nederlandse cultuur komen hier voorbij, waarbij men opvallend vaak benadrukt ‘beslist geen racist’ te zijn, ‘máár…’

Dit terzijde. Het is dus blijkbaar zo, dat Wilders’ eigen aanhang verwacht dat Wilders, als hij eenmaal aan de macht is, op Hitleriaanse wijze zal afrekenen met moslims en vluchtelingen. Toch een wat ongemakkelijke situatie voor iemand die er zo’n hekel aan heeft met Hitler te worden vergeleken, lijkt mij. Als ik Wilders was, zou ik de griezels die dit soort uitlatingen doen en hem daarmee impliciet met Hitler vergelijken, daarom onmiddellijk voor het gerecht slepen.

Maar dat doet Wilders niet. Door te zwijgen wekt hij minimaal de suggestie dat hij het wel prima vindt dat zijn achterban Hitleriaanse plannetjes heeft met moslims en vluchtelingen. Een paar keer per dag stookt hij het haatvuur op met twitterberichtjes als: ‘Zet het leger in, pak ze op en knikker ze het land uit. Allemaal. #genoegisgenoeg’.

U zult mij Wilders niet met Hitler horen vergelijken. Ik kijk natuurlijk wel beter uit. Wat dit allemaal betekent en wat het zegt over Geert Wilders en zijn agenda, daarover mag u zelf een oordeel vellen.