Gaat de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie de bestuivende insecten redden?

De Vlinderstichting en de Europese koepelorganisatie Butterfly Conservation Europe (BCE) zijn voorzichtig hoopvol over de toezeggingen in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die vorige week is gepubliceerd. Snelle implementatie door de EU-lidstaten kan een herstel van de Europese bestuivende insecten, waaronder onze dag- en nachtvlinders, een flinke stimulans geven.

Vorige week heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur in Europa te versterken. Ook is de ‘van boer tot bord’-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem bekend gemaakt. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken. Vlinders (zowel dag- als nachtvlinders), bijen en zweefvliegen nemen in heel Europa af. Hun bloemrijke habitats, waaronder halfnatuurlijke graslanden worden vernietigd door intensivering of juist doordat het kleinschalige gebruik gestopt wordt en ze dichtgroeien. De nieuwe strategie is erop gericht beheerders, zowel agrariërs als natuurbeheerders, te helpen bij behoud en herstel van leefgebieden van bestuivende insecten.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting