Niet gaan zeggen dat ze het niet verdiend hebben

Ook de CDA- en VVD-ministers en -staatssecretarissen hebben het land gediend. Net zoals iedere hardwerkende hebben zij recht op een uitkering na eruit gebonjourd te worden door de kiezer die als een sanerende interimmanager laat blijken wat hij van een overtollige werknemer vindt.

Dus niet zeuren over dat een werkloze minister op bijna 10 mille bruto wachtgeld zit. Dat heeft hij verdiend. Zelfs zo’n olijkerd als staatssecretaris Bleker heeft gewoon recht op negen ruggen (voor de jeugdige lezer: 9k) per maand.

En laten we niet vergeten dat deze hardwerkenden al over drie maanden moeten solliciteren. Dat u en ik al moeten solliciteren op het moment dat we weten of kunnen weten dat we werkloos raken geldt nu eenmaal niet voor kabinetsleden die nadat het kabinetje Rutte1 op de grond lag en failliet ging (23 april) wisten dat ze een brevet van onvermogen aan hun broek hadden hangen. Dat kan natuurlijk niet.

Wanneer je eenmaal in de Duiventil aangeland bent en in bescherming wordt genomen door de meest onwelriekende koerduiven dan geldt de uitspraak van Orwell: “Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.”

*Noot van de schrijver:
Ik verwacht natuurlijk wel van Rutte en Samsom, die zo leuk Kabinetje2 met elkaar spelen, dat de wachtgeldregeling ook aangepast wordt aan de nieuwe WW-voorstellen net zoals in het kabinetje1-spel is gedaan.