Gaan gemeenteraadsverkiezingen over lokale zaken?

Wat een platitude dat gemeenteraadsverkiezingen over lokale aangelegenheden gaan. Doch hoe vreemd het ook moge klinken voor menig landelijk politicus: probeer in deze toch reëel te zijn.

Van minachting voor gemeentelijke politiek geeft Geert Wilders een voorbeeld bij uitstek. Hij heeft een verkiezingsspotje gemaakt over islam. Welbekend is dat Wilders er geen fan van is. Zijn tendentieuze spotje is dan ook ongepast. Weliswaar mag je je mening uiten over islam maar die heeft niets van doen met de lokale uitdagingen van gemeentelijke politiek. En voor zover er daar gepleit wordt voor sluiting van moskeeën of van islamitische scholen, gaat de plaatselijke politiek er niet over of kan die dat niet zonder gegronde wettelijke reden doen. Maar goed, zo’n argument is hoog gegrepen als je denkt dat in een democratische setting een verbod op de koran kan.

Als landelijke politici zich wel realistisch opstellen, wat is de garantie ervan voor de lokale politiek? Zo pleit de SP tegen gesol met werkzoekenden. Nutteloze treitertrajecten en verspilling moeten worden gestopt. Krapuul heeft echter vorige maand nog bericht over een aangifte door de FNV tegen een SP-wethouder voor het stelen van banen en loon. Voorts is daar opgemerkt dat in vrijwel elke Nederlandse gemeente uitkeringsgerechtigden worden gebruikt als gratis arbeidskrachten, ook in gemeenten waar SP en/of GL in het college zitten.

Dus kiezer: let op valse, gemene wolven in uw gemeente.