Frits ter Kuile kiest voor hechtenis na bidden op Duitse atoombunker

De Amsterdamse vredesactivist Frits ter Kuile verkiest dertig dagen gevangenisstraf boven het betalen van een geldboete. Door het Onze Vader te bidden op een atoombunker in Duitsland, protesteerden leden van beweging The Catholic Worker, onder wie Ter Kuile, tegen het opslaan van atoomwapens. Voor dat bidden veroordeelde de Duitse staat hem tot een geldboete van ruim 1400 euro of dertig dagen hechtenis. Ter Kuile kiest voor het laatste en meldt zich op 4 juli bij de gevangenispoort. “Door de gevangenis in te gaan kan ik de aandacht hopelijk richten op de schending door de Duitse staat van de Duitse Grondwet die het hebben van kernwapens uitdrukkelijk verbiedt.”

– Lees verder bij NieuwWij