Friese zorgbestuurders zorgen goed voor zichzelf

De raad van commissarissen (rvc) van de Friese zorgverzekeraars DeFriesland en FBTO heeft de eigen vergoeding vorig jaar met 60% verhoogd.  Dat blijkt volgens de Leeuwarder Courant uit de jaarstukken over 2015. De toezichthouders van de holding waarvan beide verzekeraars deel uitmaken verhoogden vorig jaar de gezamenlijke vergoeding van 80000 naar 127000 euro. Dat staat in schril contrast met de handelwijze van de meeste andere zorgverzekeraars. Daar werden de vergoedingen amper verhoogd en in sommige gevallen zelfs verlaagd. Volgens de LC is De Friesland de enige zorgverzekeraar waar de toezichthouders hun beloningen in één keer collectief naar boven hebben bijgesteld.Frisian_flag.svg

Uitschieter is voorzitter en voormalige gedeputeerde Jan Ploeg (CDA). Jan, die volgens zijn eigen site oog heeft voor de menselijke maat en betrokkenheid,  kende zichzelf een vergoeding van 34.640 euro toe, een verhoging van niet minder dan 13000 euro. Inmiddels is Jan teruggetreden als voorzitter, al mag de rest van Fryslân nog steeds profiteren van het netwerk dat Jan geheel belangeloos aan de provincie ter beschikking stelt.