Friese PVV-Statenfractie dondert nu al in elkaar

Jitzke Eizema is per onmiddellijk uit de Friese PVV-Statenfractie gegooid. Eizema stond voor de statenverkiezingen op een onverkiesbare plaats, maar kwam via voorkeurstemmen alsnog in de Staten terecht. Dit tot groot ongenoegen van haar bruine collega’s, die  haar min of meer negeerden. Onlangs deed Eizema daarover uitgebreid haar beklag in de Leeuwarder Courant, wat wel de bekende druppel zal zijn geweest.

Haar voormalige collega’s eisen dat Eizema haar zetel ter beschikking stelt. Eizema denkt er echter niet aan haar zetel op te geven, volgens haarzelf om haar idealen vorm te geven, volgens ons om de niet onaardige statenvergoeding op te kunnen strijken. Ús Jitzke gaat als éénmensfractie verder onder de naam Fryske Freiheits Partij (Friese Vrijheids Partij). Dat worden weer 4 jaar vol sterke inhoudelijke bijdragen aan het debat in de Friese Staten.

Aanvulling: binnen de Fryske PVV is het  inmiddels complete anarchie. Niet echt nieuw, maar toch. De nummer 4 op de lijst heeft aangegeven zich terug te trekken. Volgens de Leeuwarder Courant vanwege “een connectie met een politiekwestie”. We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop van deze soap.

 

Bron: LC