Fraude en corruptie van de politie – reactie van Control Alt Delete

De “allochtone” agent is relatief vaak betrokken bij corruptie. Dat schreven deze week diverse media. Controle Alt Delete, de organisatie die de afgelopen jaren etnisch profileren op de agenda plaatste, onderzoekt in dit artikel waarop deze conclusie gebaseerd is.

Chocoladeletters in Elsevier, de Telegraaf en de Volkskrant: allochtone agenten zijn vaker corrupt! Pikante koppen, zeker omdat er de afgelopen tijd ruime aandacht is bij de politie voor het werven van meer medewerkers met een migratieachtergrond. Gaat dat leiden tot meer corruptie en fraude binnen de politie? We zijn het rapport even ingedoken om te kijken hoe deze koppen tot stand zijn gekomen.

Het onderzoek

Als we het onderzoek in opdracht van het WODC lezen, blijkt dat het onderzoek niet gaat om een studie naar hoe agenten met een migratieachtergrond functioneren bij de politie. Nee, het is een breed onderzoek naar georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen zoals corruptie, lekken en misbruik van bevoegdheden. Het onderzoek is gedaan naar medewerkers van de Rijksrecherche, de Kmar, de douane en de politie. Maar omdat er veel meer politiemensen zijn, gaat het onderzoek in grote mate over politiemedewerkers.

In de samenvatting staan meerdere interessante conclusies, die niet dezelfde aandacht kregen in de krant als de bevinding dat agenten met een migratie achtergrond vaker betrokken zijn bij integriteitsschendingen. Hier drie belangrijke conclusies.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Republiek allochtonië