Fraude en belastingontduiking hoogstwaarschijnlijk inherent aan handel en wandel van snelle jongens van vrije markt

Het is niet zo verwonderlijk dat al dit soort integriteitskwesties zich bij de VVD voordoen. In deze partij heeft ondernemend Nederland zich politiek verenigd. Bijna alle leden komen uit de hogere echelons van het bedrijfsleven. Het zijn meestal mensen die zich het best laten karakteriseren door een meer dan gemiddelde hebzucht, door loeiende ambities om die hebzucht in de praktijk in klinkende munt om te zetten, door een bovengemiddeld streven naar macht en het hebben van de inherente machtswellust, door het zorgvuldig koesteren en opbouwen van een, wat in die kringen voor een hoge sociale status doorgaat en het t.b.v. de peergroup etaleren van de bij deze ‘hoge’ sociale status behorende materialistische parafernalia zoals mooie vrouwen, dure auto’s, dure zakenreisjes, tweede huizen, boten en wat men zich dienaangaande nog meer kan bedenken.

Het is een gesloten netwerk van ons-kent-ons, van voor-wat-hoort-wat, van nepotisme en vriendjespolitiek. Binnen deze subcultuur is het belangrijk dat je materieel succes uitstraalt, dat je bewonderd wordt en dat je benijd wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich in deze cultuur de meeste integriteitskwesties voordoen. Wij praten hier namelijk over een behoorlijk a-morele, soms zelfs immorele groep, die de economische macht en daarmede ook de politieke macht in dit land (en in feite overal ter wereld) in handen heeft. Wie doet hen wat? Bovendien zijn het sterke schouders die de weelde kunnen dragen. De enige oplossing is om op democratische wijze te streven naar politieke macht om aan het heersende destructieve en nihilistische neoliberale systeem een einde te maken en het landsbestuur weer terug in handen te geven aan wijze, verstandige, liefdevolle en rechtvaardige mensen. Ik vermoed dat het pas zover zal komen als de koeien met Pasen op het ijs dansen!