Franse regering negeert parlement bij afbraak arbeidsrecht

Nuit_Debout_-_Paris_-_41_mars_01 (1)
Bezetting van het Plein van de Republiek, 10 april 2016. Foto: Wikipedia

De Franse regering gaat de omstreden hervorming van het arbeidsrecht doordrukken zónder stemming in het parlement. Door een opstand in de eigen, ‘socialistische’ gelederen kan de regering in het parlement niet op de benodigde steun  rekenen.

De ‘socialistische’ (kuch) regering zal zich daarbij beroepen op artikel 49-3 van de Grondwet. Met ‘democratie’ heeft het natuurlijk allemaal niks te maken, maar dat zal de Franse regering de reet roesten. Hollande wordt al jaren door Brussel onder druk gezet de sociale zekerheid en het arbeidsrecht af te breken. Uiteraard is Frankrijk een stuk minder chantabel dan Griekenland of zelfs Spanje, maar de druk is wel degelijk voelbaar.

Tegen de hervormingen afbraak van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid wordt in Frankrijk al ruim een maand geprotesteerd. Dat gaat  gepaard met heftige confrontaties tussen politie en betogers. De beweging, die onder de benaming Nuit Debout een welhaast anarchistisch karakter aan heeft genomen, heeft de Franse regering al gedwongen flink wat water bij de wijn te doen. Dat laatste uiteraard tot groot ongenoegen van de bazen. Volgens Hollande zelf is het een ‘eerlijk compromis’, maar daar denken zowel bazen als betogers dus heel anders over. Hollande rest gezien de opstand in eigen gelederen weinig anders dan het gebruik van buitenparlementaire middelen. Overigens werd hetzelfde artikel uit de Grondwet vorig jaar ook al gebruikt om omstreden wetgeving zonder tussenkomst van het parlement door te drukken.

Bron: The Local