Frankrijk: “ZAD verslaat een vliegveld”, de strijd gaat door

Ken je dat verhaal van het nieuwe vliegveld bij de Franse stad Nantes? Dat vliegveld komt er niet! Langdurig verzet en protest heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de Franse regering het plan om zo’n vliegveld aan te leggen, gisteren heeft ingetrokken. Wel wordt het bestaande vliegveld van een upgrade voorzien, wat voor bewoners van Nantes zelf vast ook niet erg prettig zal zijn. Dat is een minpunt, maar het neemt het goede nieuws niet weg: verzet heeft een mega-infrastructuurproject helpen tegenhouden.

Het verzet tegen het geplande vliegveld was bijzonder belangwekkend. De ruggengraat ervan schemert al door in Volkskrant-berichtgeving. “Het beoogde terrein voor de luchthaven wordt al jaren bezet door linkse activisten die er een eigen vrijstaat hebben in gericht.” Wat de Volkskrant een vrijstaat noemt, is natuurlijk helemaal geen staat: leger en politie zul je er niet aantreffen, tenzij als tegenstander van de ZAD. De ‘vrijstaat’ heet bij actievoerders zelf een ZAD, een Zone à Défendre, een “gebied dat beschermd moet worden”, aldus de website die aan het verzet is gewijd. De bezetting van het terrein is trouwens niet zomaar een zaak van “linkse activisten”. Het gaat om milieu-activisten, zij aan zij met boeren. “Er wonen zo’n 300 mensen op meer dan 1600 ha.” Het is een complete alternatieve leefgemeenschap. Bij herhaling voegden zich talloze anderen bij deze bewoners om actie te voeren tegen dreigende ontruiming.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr