Fractievoorzitter SP Amersfoort stapt uit de partij

De fractievoorzitter van de SP Amersfoort, Marijke Jongerman, stapt uit de partij. Jongerman is het al langere tijd oneens met de koers die de SP onder (voormalige voorzitter) Ron Meyer en Lilian Marijnissen voert. 

Volgens Jongerman ziet de partijtop antiracistisch activisme als verwerpelijke ‘identiteitspolitiek’. Antiracistische activisten  binnen en buiten de partij worden niet gesteund, maar bekritiseerd. Bij gelegenheid krijgen ze zelfs een mes in de rug van de partijtop. De druppel die de emmer deed overlopen was een artikel van Ronald van Raak op The Post Online:

Anderhalve week geleden heeft Ronald van Raak opnieuw een artikel gepubliceerd dat ik niet anders kan beschrijven als de zoveelste aanval vanuit de SP op de antiracismebeweging. Zowel in 2014 als 2018 heb ik bij de gesprekken voor mijn kandidatuur voor het raadslidmaatschap duidelijk aangegeven dat de strijd tegen racisme en discriminatie voor mij zwaarwegende punten zijn, en voor mij is na dit zoveelste incident in een hele reeks van incidenten de grens van wat ik nog kan en wil accepteren bereikt.

Jongerman meldt uitdrukkelijk dat ze haar kritiek richt op de partijtop, niet op haar eigen afdeling:

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat het de houding van de landelijke SP is die me dit besluit heeft doen nemen, de lokale SP afdeling en hun leden valt hierin niets te verwijten. Soms denk ik wel eens dat de SP beter af zou zijn als een lokale partij, zoals ze ooit ook begonnen is in verschillende gemeenten.

De volledige verklaring van Jongerman vind je hier.