FRACKANPADA een internationaal Aktiekamp tegen Fracking, 13-19 juli in Vitoria-Gasteiz, Baskenland

Deze zomer mobiliseren Europese anti-fracking bewegingen tot actie tegen schaliegasboringen in Baskenland – dicht bij de Spaans-Franse grens, 500 km ten westen van Barcelona. Anti-fracking collectieven uit verschillende landen doen een beroep op activisten uit heel Europa om te verzamelen in de buurt van Gasteiz-Vitoria voor een week-lang Frackanpada kamp met acties en skill-sharing om onze strijd te organiseren in de verdediging van onze velden, voor sociale rechtvaardigheid en voor een duurzame samenleving, evenals de ontwikkeling van ons verzet tegen fossiele brandstof winning en het onderliggende systeem van winst, ontruimingen en repressie.

Het kamp zal bestaan uit mensen betrokken bij de strijd tegen schaliegas uit alle hoeken van Europa, om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te delen; inclusieve sociale organisatie en rechvaardige alternatieven in praktijk te brengen; en actie te ondernemen om de praktijk van schaliegas winning bloot te leggen en te stoppen. Er zal een breed scala aan activiteiten zijn voor iedereen, van workshops en lezingen tot films, activiteiten voor kinderen en skill-sharing. We willen leren over fracking en vaardigheden delen voor het weren van deze industrie van groepen uit heel Europa en daarbuiten, we willen deze strijd ook verbinden met de strijd tegen klimaatverandering, de winning van fossiele brandstoffen, sociale onrechtvaardigheid en andere bedreigingen voor onze gemeenschappen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana