Foute oorlog tegen foute club (5): Stalingrad 1943, België 1914, Koeweit 1990…

Zoals de Spaanse confrontatie in 1936 mee werd beslist door de houding van de grote mogendheden van toen, zo wordt de gang van zaken in Syrië bepaald door bondgenootschappen waarin niet de revolutionaire Koerden van Rojava doorslaggevende zijn, maar de VS, haar alliantie van F16-assistenten en reactionaire regionale bondgenoten. Als de hele oorlog er één was van Rojava en haar Koerdische strijders enerzijds, de IS en haar strijders anderzijds, dan was de keus doodsimpel. Maar de strijd om Rojava is in de oorlog tussen IS en haar vijanden slechts een veldslag, een episode, onlosmakelijk met die grotere oorlog verbonden. De Koerdische strijd aldaar de rug toekeren is onsolidair. De Koerdische strijd daar simpelweg aanprijzen zonder iets over die bredere context te zeggen glijdt te makkelijk richting deelnemen aan een imperialistische campagne die geen steun verdient, en waar ook die Koerdische vrijheid niet mee gediend is. Deel vijf van een serie, nog twee te gaan… hoop ik…

Daarom ben ik ook niet zo heel blij met de titel van het stuk dat Taylan Devrim schreef en dat op de website van Doorbraak staat: “Kobani, het Stalingrad van de IS”.  Het stuk zelf is waardevol. Het beschrijft de repressie door de Turkse staat van Koerden en anderen die proberen solidariteit met de Syrische Koerden te organiseren. Maar door de strijd in Kobani te noemen naar de plek waar de nazi-legers vastliepen op hardnekkig verzet van Russische soldaten geeft je de strijd in Kobani een wel heel zware lading van antifascisme tegen fascisme, van goed tegen fout. Dat nazi ‘s fout waren, dat IS fout is – jazeker. Maar niet alles en iedereen die zich daartegen weert is daarmee automatisch goed. In Stalingrad vocht niet zozeer goed tegen fout, maar eerder kwaad tegen nog iets erger. Ik weet dat sommige antifascisten het heiligschennis vinden, maar in Stalingrad werd geen antifascistische strijd gevoerd. Stalins legers vochten niet tegen fascisme maar simpelweg tegen de binnengedrongen legers van Stalins grote rivaal Hitler.

Lees verder bij de bron van dit artikel

Via Ravotr