Folkklassieker du jour: The Failing Song

“Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.” (Prediker 2:11)

Lachebekje Matt Elliott over de futiliteit van alle menselijke streven. Vergeleken bij Elliott zijn zowel Leonard Cohen als Will Oldham onverbeterlijke optimisten, maar op zijn best – zoals hier –  is het gothisch en indrukwekkend. Mooiste album: Drinking Songs. Meest deprimerende album: Failing Songs, waarvan dit nummer afkomstig is.

As youths we used to talk at night
Of the joys that life was going to bring our way
And the failures of our forebears
Were as clear to us as the cold light of day

But now those days are dead & gone
And the future that we had is now the past
And it’s cobwebs that we cling to
Our aspirations turned to ashes in our hands