Folkklassieker du jour: Bruce Springsteen – Atlantic City

Ten tijde van het schrijven van deze song was Atlantic City (New Jersey) na decennia van verval zich sociaal en economisch langzaam aan het herstellen. In een poging de stad nieuw leven in te blazen werd eind jaren ’70 het gokken gelegaliseerd, waarna de casino’s – o.a. van Donald Trump – als paddenstoelen uit de grond schoten. Dat betekende echter óók dat er deals moesten worden gesloten met de misdaadsyndicaten die de gokwereld beheersten, met name de Italiaanse maffia.

220px-Atlantic_city_boardwalk2
De boardwalk van Atlantic City

Al te lang duurde de revitalisatie van Atlantic City niet, al in de jaren ’90 namen de opbrengsten van de gokpaleizen duidelijk af. Bovendien had de opkomst van de gokindustrie de stad weliswaar van een glanzende voorgevel voorzien, maar voor de bewoners van de verpauperde arbeiderswijken veranderde er – zoals meestal – helemaal niets.

In “Atlantic City” weeft Springsteen het verhaal van een man die op de vlucht is voor zijn schuldeisers (Well I got a job and tried to put my money away/But I got debts that no honest man could pay)  in een verhaal over Atlantic City zélf. Het huwelijk van de man is bijna kapot (“Well our luck may have died and our love may be cold”) en het paar balanceert op de rand van de armoede. De man blijkt niet in staat een “honest job” te vinden in de verpauperde stad. Uit wanhoop besluit hij een klus uit te voeren voor de maffia (So honey last night I met this guy /And I’m gonna do a little favor for him), zich welbewust van de risico’s. Na het uitvoeren van “de klus” (mogelijk een moord) wil hij Atlantic City ontvluchten om in Las Vegas opnieuw te beginnen (We’re goin’ out where the sand’s turnin’ to gold).

Springsteen weeft de verhalen van de hoofdpersoon en de stad Atlantic City zélf op magistrale wijze ineen. De beide verhalen – het persoonlijke verhaal en het verhaal over de stad – zijn één. Springsteen spreekt geen moreel oordeel uit over de keuzes die de hoofdpersoon en de stad maakten. Zoals meestal bij hem zijn de karakters gevangenen van een situatie die ze niet zelf gecreëerd hebben.

Noot: “they blew up the chicken man in Philly last night”  verwijst naar de moord op Philip Tesla (bijgenaamd”the chicken man”), een maffiaboss uit Philadelphia die sterke banden had met Atlantic City.

Well they blew up the chicken man in Philly last night
Now they blew up his house too
Down on the boardwalk they’re gettin’ ready
For a fight gonna see what them racket boys can do

Now there’s trouble busin’ in from outta state
And the D.A. can’t get no relief
Gonna be a rumble out on the promenade and
The gamblin’ commission’s hangin’ on by the skin of its teeth

Well now everything dies baby that’s a fact
But maybe everything that dies someday comes back
Put your makeup on, fix your hair up pretty
And meet me tonight in Atlantic City

Well I got a job and tried to put my money away
But I got debts that no honest man could pay
So I drew what I had from the Central Trust
And I bought us two tickets on that Coast City bus

Now baby everything dies baby that’s a fact
But maybe everything that dies someday comes back
Put your makeup on fix your hair up pretty
And meet me tonight in Atlantic City

Now our luck may have died and our love may be cold
But with you forever I’ll stay
We’re goin’ out where the sand’s turnin’ to gold
Put on your stockin’s ‘cause the night’s getting’ cold
And maybe everything dies that’s a fact
But maybe everything that dies someday comes back

Now I been lookin’ for a job but it’s hard to find
Down here it’s just winners and losers
And don’t get caught on the wrong side of that line
Well I’m tired of comin’ out on this losin’ end
So honey last night I met this guy
And I’m gonna do a little favor for him

Well I guess everything dies baby that’s a fact
But maybe everything that dies someday comes back
Fix your hair up nice, fix yourself up pretty
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City
Meet me tonight in Atlantic City