FNV: Geen podium voor discriminerende en racistische partijen

De vakbond FNV zal FVD en PVV niet uitnodigen voor verkiezingsdebatten “omdat zij in hun uitingen groepen mensen discrimineren en uitsluiten. Deze uitingen zijn in strijd met de grondslag en de fundamentele waarden van de FNV”. Hieronder de volledige persverklaring van FNV. 

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De FNV zal overal in het land verkiezingsdebatten organiseren, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen fysiek of digitaal.

Het Ledenparlement van de FNV heeft het bestuur in november 2021 opgedragen voor deze bijeenkomsten politieke partijen die in hun uitingen groepen mensen beledigen en buitensluiten niet uit te nodigen. Dat deed zij door een motie hierover met grote meerderheid een aan te nemen.

Geen podium

De FNV zal geen podium bieden aan Forum voor Democratie en de PVV, omdat zij in hun uitingen groepen mensen discrimineren en uitsluiten. Deze uitingen zijn in strijd met de grondslag en de fundamentele waarden van de FNV. De FNV had al eerder besloten om PVV geen podium te bieden, omdat Geert Wilders is veroordeeld voor het aanzetten tot haat.  De discriminerende uitspraken van Forum van Democratie leiden er toe dat ook deze partij geen podium geboden zal worden.

Discriminatie is onacceptabel

De FNV is een grote ledenorganisatie waarin we mensen van diverse achtergronden aan ons binden. Wanneer partijen standpunten innemen die beledigend en discriminerend zijn over groepen mensen, dan gaat dat ook over onze leden en over werkenden en niet-werkenden in Nederland. Daarom zullen wij niet toestaan dat onze leden hiermee op FNV-bijeenkomsten te maken krijgen. Discriminatie zullen wij nooit accepteren.

De FNV stelt zich op het standpunt dat als het gaat om discriminatie of racisme, je niet neutraal kunt zijn.

FNV- grondslag

In de FNV-grondslag gaat onze vereniging uit van (internationale) solidariteit tussen mensen. Dat geldt voor werkenden onderling, tussen niet-werkenden onderling en tussen werkenden en niet-werkenden. Op basis van deze grondslag vindt de FNV het onacceptabel wanneer mensen haat zaaien, discrimineren of anderen vanwege geloof, sekse, kleur, seksuele gerichtheid, politieke voorkeur of afkomst uitsluiten van onze maatschappij.

Diversiteit

De FNV wil dat leden, kaderleden en vakbondsvrijwilligers met verschillende achtergronden, godsdiensten, seksuele voorkeuren, interesses, wensen en mogelijkheden zich thuis voelen binnen de vereniging. Die diversiteit houdt ons groot en sterk.

Discussie

We gaan geen enkele discussie uit de weg wanneer wij helder kunnen maken waar wij voor staan en op welke manier wij de belangen van al onze leden kunnen behartigen. Wij nodigen partijen die in strijd met onze doelen en grondslag handelen echter niet actief uit en bieden ze geen plek op het podium. Maar daar waar men wel aanwezig is, zullen we met passie ons standpunt naar voren brengen.

Uitgelichte afbeelding: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107522323