FNV en milieuorganisaties tekenen klimaatakkoord niet (en terecht niet)

FNV en milieuorganisaties (waaronder Greenpeace en Milieudefensie) zullen het Klimaatakkoord voor Nederland niet ondertekenen. Ze zijn van mening dat grote bedrijven ontzien worden en de rekening eenzijdig bij burgers door de brievenbus geschoven wordt.

Minister Eric Wiebes heeft vanmiddag geprobeerd FNV en milieuorganisaties om te praten, maar dat is hem dus niet gelukt. Voornaamste steen des aanstoots is de weigering van het kabinet de grootste industriële vervuilers een CO2-heffing op te leggen, een harde eis van zowel de vakbond als de milieuclubs. De milieubeweging wilde de grote industriële vervuilers een heffing van enkele tientjes opleggen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Uiteindelijk zou dat bedrag teruggesluisd moeten worden naar het bedrijfsleven in de vorm van subsidies voor bedrijven die wél ‘verduurzamen’. Voor bazenclub VNO-NCW was dit volstrekt onbespreekbaar. Uiteraard kreeg men daarbij de steun van CDA en VVD, twee partijen die al sinds mensenheugenis fungeren als de politieke arm van het kapitaal.

Wiebes dacht slim te zijn door een krankzinnig ingewikkeld compromis te bedenken, maar daar tuinen de vakbond en de milieuorganisaties dus niet in.

Morgen wordt er in Den Haag actie gevoerd. Zodra daar meer over bekend is, wordt dit bericht aangevuld.