FNV en CNV dagvaarden Nederlandse Staat om long covidregeling zorgpersoneel

Vakbonden FNV en CNV hebben vandaag een dagvaarding voor een kort geding naar de Nederlandse Staat gestuurd. Zij eisen dat de overheid zorgmedewerkers, die vanwege de ziekte long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt, op korte termijn financieel compenseert. De overheid weigert tot op heden hulp te bieden om de urgente financiële nood die bij deze zorgmedewerkers is ontstaan, weg te nemen.

Ondanks herhaaldelijke gesprekken met beide vakbonden in de afgelopen twee en een half jaar over de invulling van een concrete regeling. FNV en CNV vinden dat de Staat onrechtmatig handelt en eisen nu via een kort geding een voorschot van 22.839 euro per slachtoffer. De Staat moet binnen vier weken een instantie aanwijzen die de uitvoering hiervan op zich zal nemen.

– Lees verder bij de FNV