Fileerwerk van de dag: de racistische werknemers van zwembad Zuiderpark èn Omroep West

zwembadWerknemers van zwembad Zuiderpark in Den Haag stuurden een open brief waarin ze hun racistische waandenkbeelden uiteen zetten naar Omroep West, die daar –  wat kunnen we anders verwachten van de media? – natuurlijk ruim podium aan geeft. Xenofobe politieke partijen uit dezelfde stad springen er vanzelfsprekend hijgend bovenop, want waarom zou je een gelegenheid voor moslimbashen laten liggen, toch? Inmiddels roept de partij Islam Democraten op om aangifte te doen tegen het zoveelste staaltje onverholen racisme, een oproep waar ik me van harte bij aansluit.

Laten we eerst die open brief maar eens fileren, daarna is Omroep West aan de beurt.

“M.b.t. het Zuiderparkbad is gebleken dat al sinds de opening (in 2000) er heel veel problemen zijn met vooral allochtonen met een islamitische achtergrond.”

Knap dat de ambtenaren van het zwembad kennelijk aan de zwembroeken kunnen herkennen dat het om mensen met een ‘islamitische achtergrond’ gaat. Of is er bij binnenkomst een vragenlijstje waarop bezoekers hun religie in moeten vullen? Hoe staven de medewerkers dit, dat het om mensen met een islamitische achtergrond gaat? Gelul dus.

“Ook blijven veel autochtone bezoekers weg uit angst voor al dat geen wat er heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt!”

Mogen we cijfers van teruglopend autochtoon bezoek waaruit blijkt dat dit inderdaad het geval is? En trouwens, over die scheiding tussen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’: op basis waarvan wordt deze scheiding gemaakt? Moeten bezoekers behalve hun religie ook de herkomst van hun ouders invullen? Anders is daar namelijk geen zinnig woord over te zeggen. Neem mijn kinderen: officiële allochtonen, maar dat zie je er niet aan af. Of eh… maken de briefschrijvers het ‘onderscheid’ gemakshalve toch maar op basis van huidskleur?

“Wij als personeel zijnde geven in deze e-mail een paar concrete voorbeelden (let wel dat is bij lange na niet alles). Heel veel (ernstige) incidenten en misstanden worden gewoonweg niet gemeld óf doelbewust door het management en door de directie van de dienst OCW van de Gemeente Den Haag achtergehouden.”

Nah, daar gaat het al gelijk mis. D’r is niks concreet aan ‘incidenten en misstanden’ waarvan geen meldingen bestaan. Wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar concreet is het niet.

“Dit eigenlijk om het reële beeld te verdoezelen en te verzwijgen en niet te erkennen, met als doel dat het de media niet haalt”

Ik word schijtnaar van dat complotterige rechtse gejank dat ‘het de media niet haalt’. De media doet niet anders dan rechts en racistisch framen, dus wat huilen jullie nou?

“Dagelijks is er politie assistentie nodig”

Onderbouw dat maar eens met cijfers. Volgens de politie zijn er geen aangiftes gedaan, in ieder geval niet door het personeel, terwijl in de huisregels staat dat er bij strafbare feiten altijd aangifte zal worden gedaan. De politie: “Als er strafbare feiten zijn gepleegd dan wordt er aangifte gedaan, en dat is niet gebeurd. Het verhaal in de brief klopt dus niet.”

“De incidenten variëren van diefstal van goederen, vernielen van spullen en materiaal, aanrandingen, (soms ernstige) geweldsdelicten, bedreigingen én intimidatie. Opvallend is vaak dat het zwembad stampvol zit met alleen jongens van Marokkaanse en/of Turkse afkomst.”

Goedkoop maar vaak voorkomend truukje: in (vrijwel) één zin iets zeggen over criminaliteit en afkomst, waardoor de twee gekoppeld worden, zonder dat er een aanwijsbaar verband tussen zit. En als al deze dingen gebeuren, waarom wordt er dan geen aangifte gedaan?

En: hoe onderbouwen de zwembadmedewerkers die vermeende afkomst? Op het oog? Knap hoor.

“Jonge meiden (én met name onze Hollandse meiden) zijn niet veilig in het zwembad”

Nog maar een keer – ik heb dit al zo vaak gezegd: rot op met je patriarchale bagger. Geen enkele meid is ‘van jou’ of ‘van ons’.

“Puur omdat de kans zeer groot is dat je dan als vrouw wordt aangerand. Dit gebeurt wekelijks!”

Ja natuurlijk. Net als in Keulen, zeker, waar nogal wat meldingen van aanrandingen uit de rechts-extremistische koker bleken te komen. En ‘onze Hollandse jongens’ doen dat noooooooooooit. Laten we even een willekeurige oogst aan media-berichten erbij halen (van ÉÉN enkele dag, gisteren).

Oud-pastoor Culemborg in Cambodja opgepakt voor maken kinderporno

OM-topman Vincent L verdacht van ontucht met tiener

Oud-medewerker jeugdzorginstelling Heldringstichting verdacht van ontucht

Eis: 21 maanden cel voor seks met 16-jarige in jeugdinrichting Zetten

Dus ook hier: tyf maar op. Geen enkele vrouw zit er op te wachten om voor jullie schijn-vrouwvriendelijke karretje te worden gespannen, waarbij je seksueel misbruik misbruikt als uitlaatklep voor je racistische crap.

De stelling dat dit wekelijks zou gebeuren gaat rap onderuit als het FEIT dat er geen aangiftes zijn gedaan in ogenschouw wordt genomen. Nog meer gelul dus.

“Islamitische vrouwen komen (indien ze mogen zwemmen van hun familie) dik ingepakt met veel kleding en hoofdbedekking het zwembad in. Wekelijks wordt er voor honderden tot duizenden euro’s aan materiaal gesloopt.”

Zelfde truukje als daarnet: het noemen van twee losstaande dingen in één zin waardoor ze onbewust gekoppeld worden.

Wat dondert dat, hoe vrouwen en meiden gekleed zijn? Wat een vrouw aantrekt of niet aantrekt gaat jullie simpelweg niet aan. Dat is haar eigen keuze en ik zie ook werkelijk niet in hoe het aanhebben van kleding en hoofdbedekking voor wat voor overlast dan ook zou kunnen zorgen. Mind your own fucking business.

En wat betreft die ‘honderden tot duizenden euro’s’: onderbouw het maar. Laat maar zien, die facturen.

“De kosten aan reparatie, onderhoud én vervanging zijn op rekening van de Haagse belastingbetaler overigens!”

Vreemd, als ik het subsidieregister van de gemeente Den Haag napluis, kom ik helemaal geen subsidies voor zwembaden tegen. Wel voor allerlei andere dingen binnen het gebied Sport en Recreatie (ook voor zwemverenigingen), maar niks voor de zwembaden. Hoe zit dat? Zijn ze zelfonderhoudend door de geheven entree? In dat geval worden de kosten gedekt door de bezoekers en als die bezoekers – volgens het statement van de zwembadmedewerkers – vooral allochtone jongeren zijn… dan betalen ze dat dus gewoon zelf.

Wat betreft die belastingbetalers: 47,1% van de Haagse belastingbetalers is Nederlands, de rest niet. Kortom, als het al klopt dat deze kosten (waarom staat onderhoud er trouwens bij?) voor rekening van de Haagse belastingbetaler zijn, dan betaalt de niet-Nederlandse gemeenschap gewoon de helft. Dus niet zeuren.

“Opmerkelijk is dat ze vaak komen zwemmen met een “Ooievaarspas” waardoor ze nauwelijks iets hoeven te betalen voor de entree van het zwembad”

Dus? De Ooievaarspas is in het leven geroepen om het voor mensen met minder financiële draagkracht mogelijk te maken om sport- en recreatievoorzieningen te gebruiken. Zijn de zwembadmedewerkers daar soms tegen? En als het merendeel van jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond een Ooievaarspas heeft, dan zegt dat heel veel over de financiële situatie en dus ook de arbeidskansen van diezelfde jongeren in Den Haag: stukken minder dus. Ga daar maar eens wat aan doen, zou ik zeggen.

“ze hebben ook geen besef van wat iets kost omdat ze worden gefaciliteerd en gepamperd”

Oh, dat is weer één van jullie ‘concrete voorbeelden’…

“Het complete “Ooievaarspas systeem” word al sinds jaar en dag misbruikt omdat veel allochtonen ook criminele inkomsten hebben en soms met hele dure auto’s komen voorrijden en zich kleden in de duurste merkkleding maar vervolgens bij de kassa afrekenen met een Ooievaarspas”

Omdat ‘veel allochtonen ook criminele inkomsten hebben’. Mag ik even cijfers zien die dat onderbouwen? Of vullen de bezoekers naast hun religie en afkomst van de ouders ook hun financiële gegevens in als ze het zwembad bezoeken? Kortom, gelul. En nog strafbaar gelul ook. Bovendien, laat ik even fijntjes wijzen op de miljoenen die de gemiddelde witte VVD’er bij elkaar fraudeert. Vooral in Den Haag.

“moslim tuig”

Kijk, daar komt een aap uit een mouw, voor zover dat nog niet duidelijk was. Racistentuig.

“In de zestien jaar dat het Zuiderparkbad is geopend zijn vele personeelsleden bedreigd en ook daadwerkelijk verbaal én fysiek mishandeld! Dit varieert van het gooien van stenen bij de fietsenstalling van het personeel wanneer collega’s door moslim tuig buiten werd opgewacht na diensttijd tot vuistslagen in het gezicht op momenten dat collega’s bepaald tuig probeert aan te spreken en probeert op te treden. Vrouwelijke collega’s worden dagelijks voor “kankerhoer” uitgemaakt ,geïntimideerd én bespuugd.”

Vreemd dat er dan nooit aangifte gedaan wordt. Toch? Beiden vallen alleen maar met elkaar te rijmen als bovenstaande beweringen zwaar overdreven of uit de duim gezogen worden.

“De misstanden zijn vaak zo extreem en zo buiten proportioneel dat je je waant in oorlogsgebied!”

Oorlogsgebied? Stel je niet aan!

“In de afgelopen jaren zijn veel collega’s in de ziektewet beland en sommige zijn ook nooit meer teruggekeerd. Voor de collega’s met psychische klachten m.b.t. de wantoestanden in de zwembaden resulteerde dat in “een enkele reis uitgang”.”

Repeat: onderbouw het. Kom maar met cijfers en doktersverklaringen. Tot nu toe blijkt uit de brief vooral een hoog gehalte aan anti-sociale stoornissen bij de medewerkers. En zwaar verminderde cognitieve functies.

“Vele medewerkers uit de diverse zwembaden willen groeien, perspectief en een andere baan! Dit word tegengehouden!”

Jammer, dat dat wordt tegengehouden. Mensen met dergelijke denkbeelden zouden geen publieke functie moeten hebben. En al helemaal niet met jongeren moeten werken. Mijn advies: ontsla de briefschrijvers en hou ze niet tegen in hun streven naar een andere baan.

“Duidelijk is ook dat veel allochtone jongeren met een moslim achtergrond geen grenzen hebben en deze ook niet kennen en ook totaal geen enkel respect tonen voor de medemens”

Iets met potten en ketels. Loop niet te janken dat je geen respect krijgt als je je zelf schuldig maakt aan maatschappij-ontwrichtend racisme.

“Het taalgebruik is ook vaak van religieuze aard.”

Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik irriteer me ook dood aan dat overdreven en puberale ‘Oh! My! God!’ dat te pas en te onpas door de jeugd wordt gebruikt. Ik weet alleen niet in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om van zwembaden te willen dat het atheïstische vrijplaatsen worden.

“Ontzeggingen (voor zover deze kunnen en worden uitgedeeld) zijn van korte aard en maken geen enkele indruk op soms doorgewinterde en doorgedraaide Marokkaanse jongeren die zoveel ontzeggingen hebben gehad dat ze hun slaapkamer ermee kunnen behangen.”

Make up your mind. Zijn er nou heel weinig ontzeggingen omdat ze niet kunnen worden uitgedeeld of zijn het er nou zoveel dat ze als behang kunnen worden gebruikt? Enneh… als er maar zo weinig ontzeggingen kunnen worden uitgedeeld, hoe komt dat dan? Misschien omdat er minder strafbare feiten/overlast is dan de briefschrijvers stellen? (Dat zou wel kloppen met het gebrek aan aangiftes.) Misschien omdat niet duidelijk is wie de daders zijn? (terwijl de briefschrijvers herhaaldelijk stellen zeker te weten uit welke groepen de daders komen…)

Mag ik trouwens een concreet voorbeeld van ‘doorgewinterd en doorgedraaid’ of was dit in het kader van ‘hier past nog wel een beledigend bijvoeglijk naamwoord tussen’?

“Vaak komen ook de ouders en/of familieleden in beeld om verhaal te halen wanneer hun kind eruit word gezet”

Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik zou merken dat mijn kinderen door racisten worden lastig gevallen, ik ook wel verhaal zou komen halen. Maar nogmaals: gezien het gebrek aan aangiften gebeurt dat ‘verhaal halen’ kennelijk ook nog binnen de grenzen van fatsoen.

Maar dan, hier zit het gif:

“Krachtige maatregelen i.c.m. een duidelijk beleid blijven uit!” en “Het gezag van de politie én zwembadpersoneel ontbreekt!”

Nou ben ik heel benieuwd wat de briefschrijvers dan voor ogen hebben met ‘krachtige maatregelen’. Is het de bedoeling dat het zwembad slegs vir blankes wordt? Dat iedereen met een tintje volgens een ‘duidelijk beleid’ hardhandig verwijderd wordt? Wat voor extra gezag zou het zwembadpersoneel dan moeten krijgen? Etnisch profileren gebeurt zo te zien al volop en kennelijk is dat niet genoeg. Mag je roepen om ‘krachtige maatregelen en duidelijk beleid’ als het zo klaar als een klontje is dat het dan zou gaan om discriminerende maatregelen en dito beleid? Volgens mij zouden dergelijke maatregelen en beleidsregels strafbaar zijn en is het daartoe oproepen dat net zo hard.

Kortom, ik hoop dat er heel veel mensen aangifte gaan doen tegen de schrijvers van dit stukje riooldrab en dat er ontslag én een torenhoge boete uit rolt.

Even voor de duidelijkheid: tegen ontoelaatbaar gedrag in zwembaden mag wat mij betreft opgetreden worden. Lijkt me wel zo fijn voor iedereen. Maar dan moet het dus wel gaan over gedrag en niet over afkomst en vooroordelen. De huisregels van het zwembad zijn toereikend genoeg om daartegen te kunnen optreden. Er staat trouwens ook in dat verbaal geweld niet wordt getolereerd. Geldt dat ook voor het verbale geweld waar de medewerkers zich middels deze open brief schuldig aan hebben gemaakt?

Maar ik was nog niet klaar.

Hoe hard Omroep West ook probeert om haar handen in onschuld te wassen door onder de publicatie van deze brief te vermelden dat de brief niet de opinie van Omroep West vertegenwoordigt, het feit dat ze een podium geven aan dergelijke haatpraat is om te kotsen. Maar eigenlijk vind ik het nog erger dat het me niet eens verbaast, dat ze dat doen. Het is hedendaagse journalistiek ten voeten uit: alle ruimte voor factfree haatzaaien en moslimbashen. En dat maakt dat het niveau van Omroep West – en alle andere mainstream media – ongeveer gelijk ligt met het gemiddelde Hitlerjugend propagandablaadje, waarin letterlijk dezelfde onzin werd geroepen over andere bevolkingsgroepen. En dat terwijl diezelfde Omroep West in 2012 nog € 62.263 incasseerde aan subsidie in het kader van een integratieproject voor anderstaligen.

Is het hypocriet, om aan de ene kant subsidie binnen te harken voor anderstaligen en aan de andere kant racisten een podium te geven in de hoop op toenemende lezerscijfers en dito reclameinkomsten? Ja. Maar tegenwoordig mag je dat gewoon op Joods-Christelijke waarden gebaseerd marktdenken noemen, dan is er niks meer aan de hand.

– Eerder verschenen op de website van Dhjana