Ferries in plaats van Frontex

Wij zijn als activisten binnen de projecten Watch The Med en Alarm Phone al jaren actief in de strijd tegen het Europese grensbeleid en kwamen dagelijks in contact met honderden mensen die de overtocht over de Middellandse Zee waagden. Tegenover de hypocrisie van de “oplossingen” die tot op heden werden voorgesteld voelen we ons genoodzaakt om deze te doorprikken en de ruimte voor alternatieve reflectie en actie openen.

Migranten middellandse zee

We zijn geschokt en verontwaardigd over de recente tragedies die 1800 levens kostten. Geschokt en verontwaardigd, maar niet verbaasd. We weten dat er dit jaar nog veel meer doden zullen volgen als er geen radicale ommezwaai wordt gemaakt.

We zijn kwaad omdat we beseffen dat wat ons wordt voorgesteld als een “oplossing” voor deze ondraaglijke toestand alleen maar meer geweld en dood zal opleveren. De EU roept op om de Frontex’ Triton Missie te versterken. Frontex is een agentschap voor migratie. Triton werd gecreëerd om grenzen te bewaken, niet om levens te redden.

Maar zelfs al was het de kerntaak van Triton om levens te redden, zoals het geval was voor Mare Nostrum in 2014, is het duidelijk dat een dergelijke operatie geen einde zal maken aan de vele verdrinkingsdoden. Zij die een Europees Mare Nostrum aanhangen moeten er misschien aan herinnerd worden dat zelfs tijdens deze grootscheepse Mediterrane reddingsoperatie, meer dan 3400 mensen het leven lieten in de zee. Vindt de Europese publieke opinie dat een acceptabel cijfer? (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be