Femke Halsema verdient erelidmaatschap PVV

De PVV heeft heel veel aanhang. Mensen die ‘de islam’ verafschuwen, en daarmee eigenlijk vooral op moslims willen afgeven. Mensen die schoppen tegen ‘de elite’ maar daarmee vooral een andere chef aan het hoofd van een wittere elite willen zien. Mensen de haat verpakken als Vrije Meningsuiting en knokploegterreur graag vermommen als de Wil des Volks.

Er zijn sowieso helaas veel van zulke mensen, genoeg om in een peiling van augustus 2018 (1) nog altijd vijftien zetels te halen. Vijf minder dan ze bij de laatste kamerverkiezingen vergaarden. Maar verkijk je er niet op. FvD, met opvattingen die hieraan nauw verwant zijn maar vaak nog wat explicieter in hun racisme, groeit in dezelfde peiling van 2 zetels bij die verkiezingen naar 15 nu. Dertig zetels dus voor fascistische politiek.

Peilingen zijn peilingen, uitslagen kunnen anders uitpakken en doen dat vaak ook. Maar geruststellend is het allemaal allerminst. Iets om bij stil te staan trouwens, als we al te onbekommerd roepen dat het huidige kabinet onmiddellijk moet vertrekken. Be careful what you wish for. You just might get it, en dan staan horden vooralsnog in maatpak of casual kleding gecamoufleerde bruinhemden aan de regeringspoorten te rammelen. Wie gaat die bruinhemden tegenhouden?

In ieder geval niet Femke Halsema, dat is duidelijk. Zij solliciteerde vrijdag zeer nadrukkelijk naar een erelidmaatschap van de PVV, die daarmee trouwens haar totale ledental in één keer zou zien verdubbelen. Halsema, burgemeester van Amsterdam, verkondigde die vrijdag dat zij “in het alleruiterste geval” bereid is zeer drastische maatregelen te nemen indien “bijvoorbeeld een imam een aantal keren afschuwelijke preken heeft gegeven waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat vrouwen onderdanig moeten zijn en dat homoseksualiteit misdadig is”. Verder zegt ze: “Mensen die antidemocratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels.” Het mag duidelijk zijn dat ze bij die ‘antidemocratische mensen’ niet doelt op leden van het Forum van Democratie, vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad en dus ‘partner ’aan ‘bestuurstafels’ en leveranciers van een overdosis aan vrouwvijandige uitspraken. De strekking van haar betoog wordt door de NOS samengevat in de kop: “Burgemeester Halsema wil moskeeën in uiterste geval sluiten”. (2) Moskeeën dus. Geen kerken, synagoges, tempels of andere plekken van samenkomst.

Moskeeën sluiten in geval van herhaaldelijk vrouwvijandig en/of homohatelijk gepreek. Het is een aanval, niet op een specifiek soort islam maar op moslims als zodanig, als gemeenschap. Immers: ze heeft het over foute preken van imams in moskeeën. Ze heeft het dus niet over net zo foute preken van dominees en pastoors in nkerken, of van rabbijnen in synagoges, of van andere geestelijk leiders in nog weer andere geloofsgenootschappen. Ik hoor haar niet over het herhaaldelijk voorlezen van vrouwvijandige bijbelpassages, of van oproepen tot steniging als ‘een man aanligt bij ene man’ of wat de exacte formulering in het Oude Testament ook mag wezen. Alleen vrouwvijandigheid en homohaat en ‘anti-democratische mensen’ van islamitische signatuur worden er uit gelicht en streng veroordeeld. Zo wordt de islam – en daarmee moslims – verdacht gemaakt. Niet alleen de salafisten, niet alleen ‘radicale’ moslims maar alle moslims. Want alle moslims zijn lid van een geloofsrichting die ‘extremisten’ voortbrengt, iets dat al die andere geloofsrichtingen natuurlijk niet doen… Dat is de ‘logica’ en de ondertoon hier.

Het hele trucje heeft een precedent. Wilders deed in zijn nadagen als VVD-kamerlid en in zijn eerste jaren als extreem-rechts solist hetzelfde. Ook hij had het toen nog vooral over ‘radicale’ en ‘fundamentalistische’ moslims, niet over alle moslims. Dat kwam pas later. Maar ook dat wijzen op de ‘radicale’ islam was toen al te herkennen als een indirecte aanval op moslims in het algemeen, want ook bij hem ontbrak destijds soortgelijke kritiek op het ‘radicale’christendom, op ‘extreme’ boeddhisten, ‘fundamentalistische’ joden, ‘gewelddadige’ hindoes om over kritiek op ‘fanatieke en onverdraagzame’ secularisten – alsof die er niet zijn – maar te zwijgen. Niets van dat alles, alleen moslims hadden bij Wilders een ‘radicale’ variant. Halsema haalt dezelfde truc uit.

De maatregel die ze ‘in het uiterste geval’ wil treffen – sluiting van een godsdienstgebouw en gemeenschapscentrum waar zulke nare preken zouden worden gehouden – gaat extreem, om niet te zeggen extremistisch, ver. Ze pleit niet voor beperkte strafrechtelijke vervolging van specifieke strafbare uitspraken. Daar zou ik trouwens ook helemaal niet voor zijn: het strafrecht dient uit de maatschappelijke discussie weg te blijven, zelfs als het helaas nog niet lukt om het strafrecht helemaal uit de maatschappij te verbannen. Maar in een liberaal-democratische logica – die ik als anarchist niet onderschrijf maar waar ik wel rekening mee hou in discussies – is zo’n relatief heldere strafrechtelijke benadering nog te snappen, zij het niet te billijken. Wat Halsema bepleit gaat veel verder. Ze dreigt hele gemeenschappen te straffen door de plaatsen waar die gemeenschappen samenkomen en hun geloof gezamenlijk beleven met sluiting te bedreigen. Denken we echt dat andere gemeenschappen daarna nog veilig zijn? Ooit gehoord van precedentwerking?

Hoe gaat ze trouwens vaststellen dat er foute preken worden gehouden? Politieagenten in burger naar de moskee sturen om stiekem te luisteren, op jacht naar aanleidingen om in te grijpen? Willen we echt zo’n soort maatschappij, met dat type van controle? Willen we echt dat de politie alles en iedereen zo in de gaten houdt, klaar om een gebouw dicht te gooien bij herhaaldelijk onwelgevallige taal? Denken we echt dat zoiets beperkt zal blijven tot reactionaire imams in salafistische moskeeën?

Trouwens, als Femke Halsema zo bezorgd is om kwalijke woorden in moskeeën, waarom ontbreekt dan een soortgelijke bezorgdheid over kwalijke daden in, ik noem maar iets , de Rooms-Katholieke kerk? Hebben we haar al horen pleiten voor de sluiting van kerkgebouwen van dat Rooms-Katholieke kerkgenootschap waarvan de geestelijkheid in land na land inmiddels te kijk staat als seksueel-misbruiksmafia op grote schaal? Ik zou een pleidooi snappen om de complete Rooms-Katholieke kerk te ontbinden als zijnde een criminele organisatie, al denk ik dat de daadwerkelijke ontbinding het werk dient te zijn van de maatschappij, inclusief betrokken kritische gelovigen uit die kerk zelf, niet van de overheid. Maar uit haar mond is zo’n pleidooi dus niet te horen, of ook maar iets dat daarop lijkt. Noch Halsema, noch trouwens ook Wilders, uiten kritiek die ook maar in de buurt komt van hun aanhoudend gesneer richting ‘de islam’. Kritiek op een kerk vol misbruik? Shssst! Moslim bashen! Veel beter!

Welnu, ik weet het goed gemaakt. Laten we Femke Halsema geven waar ze om vraagt. Laten we haar demonstratief het erelidmaatschap van de PVV aanbieden. Daar hoort ze overduidelijk thuis. En als we toch bezig zijn. Mijnheer Klaver, wilt u even uw ledenadministratie nagaan? U wilt toch niet werkelijk dat iemand met zulke naargeestig onverdraagzame opvattingen als Femke Halsema nog steeds lid is van uw partij?

Noten:

1 “De Stemming van 19 augustus 2018”, gevonden via Pyt van der Galiën, “Afschaffen dividendbelasting kost coalitie zetels”, 19 augustus 2018

2 “Burgemeester Halsema wil moskeeën in uiterste geval sluiten”, NOS, 14 september 2018

Overgenomen van: https://www.ravotr.nl/2018/09/15/femke-halsema-verdient-erelidmaatschap-pvv/