Feitelijk bewezen – Nederland maffiastaat

Mark Rutte als Premier der Nederlanden heeft voor de grootste publieke show “Maffia & Staat” op woensdagavond gezorgd. Met zijn gebruikelijke cordiale lach heeft hij alles over de geheime witwas-operatie toegegeven waarbij OM en Justitie-ambtenaren ervoor gezorgd hebben dat grote hoeveelheden maffiageld door de Nederlandse staat witgewassen werden tijdens het invoeren van enorme partijen drugs. In dit proces heeft feitelijk de Nederlandse Staat als criminele partij in een illegale witwas-operatie opgetreden waarbij jarenlang hierna het Parlement dat de democratische controle moest uitvoeren voorgelogen werd. De Democratie en Rechtstaat zijn door de maffiamaatjes daadwerkelijk buiten werking gesteld.

Woensdagavond is opnieuw en tevens met harde feiten onomstotelijk en voor de ogen van de hele wereld bewezen dat Nederland een polder-maffiastaat is. Onder leiding van een beproefd maffia-clubje dat voor de gelegenheid steeds een politieke partij onder de naam VVD als masker gebruikt. Ons-kent-ons, ultrarechts is onze maat.

Hiernaast is het ook geen toeval dat PVV/Wilders jaren geleden door VVD gelanceerd werden en door hetzelfde clubje gesteund werden. Het is geen toeval ook dat ultrarechtse, fascistische elementen binnen Nederland heden vrij spel krijgen, terwijl rustige stilstaande protesteerders tegen Black Face allemaal gearresteerd worden. De democratie is buiten werking gesteld, de VVD-potentaat heeft de macht overgenomen.

De institutionele xenofobie, discriminatie en racisme in Nederland hebben hun gezamenlijke oorsprong bewezen.

Het is thans grappig te observeren dat er geen verschil is tussen het klassieke voorbeeld van de Italiaanse maffiastaat en de Nederlandse poldermaffiastaat. Weliswaar verschilt er iets in de kleine niet relevante details als de kleur van haar en ogen – bij ons zijn ze blond en blauw, daar waar de Italianen ietwat donker zijn. De essentie van de maffiastaat is overal hetzelfde.

Laten we dan nuchter de positieve kant van de zaken rond deze hoge corruptiezaak gaan bekijken.

Het is zeker goed en positief te noemen dat er uiteindelijk nooit ofte nimmer meer ontkend kan worden dat Nederland in zijn meest oorspronkelijke wezen een maffiastaat is. Waarbij de poldermaffia door het eigen mechanisme van ons-kent-ons op alle niveaus en vlakken de touwtjes in handen heeft.

Dit op zijn beurt verklaart waarom nog altijd in ons land op alle niveaus met dubbele maten gemeten wordt en daarvoor zijn de burgers bewust en officieel in autochtonen en allochtonen/buitenlanders verdeeld – opdat altijd weer deze tweedeling de toepassing met dubbele maatstaven van de bestaande wetten zou kunnen bewerkstelligen. Glashelder voor iedereen.

Dit maffiastaatprincipe is weer de reden dat we in Nederland nooit ofte nimmer een allochtoon op een belangrijke positie in de regering of in de politiek hebben staan. Er is nooit een Minister of een Staatssecretaris van allochtonenkomaf geweest daar waar binnen de Democratie dit de meest normale gang van zaken is. Allochtonen mogen zeker niet op sleutelposities komen te staan, slegs vir blankes.

Het selectief dubbelbeleid van de staatsmaffia is bijvoorbeeld tijdens de Zwarte Piet-intocht weer openlijk zichtbaar geworden waarbij mensen die er met de rug naartoe stonden door de staatspolitie gearresteerd werden terwijl ultrarechtsen als NVU en PVV sinds jaren alle vrijheid in Nederland krijgen om haat en xenofobie openbaar te spuwen en zaaien.

De meerderheid binnen de maffiastaat van Rutte en Wilders is precies hetzelfde meerderheid die toen Hitler in Duitsland aan de macht gekregen heeft, democratisch gesteund heeft en democratisch mee heulde in alle oorlogen tot aan de bittere einde.

Woensdagavond is gebleken dat de Rechtstaat heeft Nederland verlaten.