Fascistoïde voorstel CDA en VVD fascistoïde noemen mag niet

In Nederland mag je als politicus alleen zeggen wat je denkt als je rechts bent. Dat soort bruine braakballen mogen sinds Pim Fortuyn namelijk ongelimiteerd over ons uitgekotst worden, maar als er dan eens iemand ter linkerzijde zegt waar het op staat moet dat gelijk teruggetrokken en genuanceerd worden, niet in de laatste plaats van politici die zichzelf als links beschouwen.

Dit merkte GroenLinkser Jorrit Nuijens, net wethouder te Diemen geworden, die het smerige plannetje van de VVD en CDA om immigranten voor de gemeenteraad alleen stemrecht te geven als ze voldoende ingeburgerd zijn volkomen terecht als fascistoïde bestempelde.

“Momenteel mogen migranten met een verblijfsstatus maar zonder inburgering na vijf jaar wél stemmen, maar dat is volgens de partijen onzin. ‘Voor mensen die er met de pet naar gooien, moeten er ook sancties zijn’, zegt CDA-kamerlid Pieter Heerma. VVD’er Bente Brecker: ‘Wie onze taal niet wil leren, niet wil werken, of als je onze vrije waarden niet omarmt, waarom zou je dan wel mogen meebeslissen over ons land?’. ” (AT5)

Nou, als dat een criterium is kan gelijk het stemrecht aan alle PVV’ers, FvD’ers en SGP’ers ontnomen worden, want die omarmen ook bepaald niet al onze vrije waarden. Sterker nog, het voorstel om stemrecht op die gronden te ontnemen van mensen gaat zèlf in tegen onze vrije waarden, dus Heerma en Brecker zou volgens hun eigen criterium het stemrecht moeten worden ontnomen, wat echter niet kan omdat dat niet binnen onze vrije waarden valt. Tot zover het laatste nazivoorstel van VVD en CDA.

Maar zoals gezegd, heeft Jorrit Nuijens alweer op zijn woorden terug moeten komen, want (extreem-)rechts eens ongegeneerd in hun ballen trappen, dat mag van Fatsoenlijks Links niet. Blijf je vooral afvragen waarom links al jaren achteruit boert.