#F17 – Van straatacties naar een algemene staking tegen Trump?

Steve Bannon, opperfascist van de VS, en zijn megafoon Donald Trump, zijn bezig een dictatuur in de VS op poten te krijgen. President Trump laat met zijn reeks decreten – muur aan de Mexicaanse grens, moslimban, groen licht voor verwoestende pijpleidingen her en der – zien welke weg hij inslaat. Dreigende taal tegen Iran en China voegt oorlogsgevaar toe aan de lijst van verschrikkingen waarop ook racisme, intimidatie en destructief winstbejag prijken. Maar er is protest, er is verzet. Er zijn zowaar mensen bezig om een algemene staking op poten te zetten. Het staat te bezien of en hoe zoiets van de grond komt. Maar er is een datum: 17 februari, precies over twee weken. Kortom: #F17, dan weet je meteen hoe je online snel meer kunt vinden.

#DisruptJ20: demonstraties, stakingen, blokkades, confrontaties

Vanaf dag één van Trump’s presidentschap gingen mensen tegen hem de straat op. CrimethInc. had een soort liveblog.  waar ik hier  ook uit heb geput. De datum was tot actiedag uitgeroepen onder de naam #Disruptj20. De dag vann de inauguratie was er in de hoofdstad Washington D.C. een zwart blok – actievoerders die zich in zwart kleden en gemaskerd zijn, om onherkenbaar te zijn voor de politie. Dit zwarte blok omvatte meerdere honderden mensen dat de confrontatie met de politie aanging, ruiten vernielde en urenlang chaos aanrichtte in de hoofdstad terwijl even verderop de inhuldigingsdag zich voortsleepte. De politie sloot ze in, viel ze aan met onder meer concussiegranaten (die maken hele harde akelige knallen), en pakte een paar honderd van de mensen op. Zij worden bedreigd met extreem lange gevangenisstraffen, mogelijk wel tien jaar, aldus Alternet dat vrij uitvoerig op de repressie in gaat.

Elders in de stad waren duizenden andere actievoerders aan het protesteren, onder meer door toegangspoorten tot het feestterrein langdurig en vrij effectief te blokkeren. Op zeker moment was de helft van die poortjes op die manier afgesloten, aldus DC Direct Action News.  Dat zal het al de toch al vrij magere bezoekersaantallen bepaald niet ten goede gekomen zijn. Het was dus een opmerkelijk effectieve actie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr