Extinction Rebellion legt in Den Haag met massale blokkade het politieke centrum van Nederland plat

De crisis is nu. Van Alaska tot Limburg, zijn we getuige van de klimaat-en ecologische crisis. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika, waar mensen nauwelijks hebben bijgedragen aan de crisis, is klimaatchaos al extreem dodelijk. Het huidige beleid verhit de Aarde met 3 tot 5 graden. Klimaatneutraal in 2050 veroordeelt ons tot een onleefbare planeet met nog meer dodelijke natuurrampen, extreme honger, oorlog, seksueel geweld en honderden miljoenen klimaatvluchtelingen. Wij eisen KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN.

Van 11 tot 18 oktober blokkeren we het hart van Den Haag en verklaren de NOODTOESTAND VOOR HET KLIMAAT. We eisen dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid neemt: DOE WAT NODIG IS en maak Nederland KLIMAATNEUTRAAL IN 2025 OP EEN RECHTVAARDIGE MANIER.

De KLIMAATREBELLIE bestaat uit meerdere onderdelen. Van 11 – 15 oktober blokkeren we met duizenden Rebellen dagen achter elkaar het politieke centrum van Nederland. We eisen dat de overheid Nederland op een rechtvaardige manier klimaatneutraal maakt in 2025. In het weekend van 16 en 17 oktober organiseren we een legaal kamp waar we samen met allerlei sociale bewegingen stilstaan bij hoe zo’n rechtvaardige transitie eruit ziet. Op 18 oktober komen we samen om terug te kijken op de Klimaatrebellie en op te laden voor de volgende acties.

*

Vandaag, op maandag 11 oktober vanaf 12.00 uur, blokkeert Extinction Rebellion (XR) het politieke centrum van Nederland in Den Haag. In de blokkade tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelen zich honderden rebellen. De massale blokkade is nog maar het begin. De Klimaatrebellie loopt van 11-18 oktober. De crisis is nu. Omdat de politiek daar niet naar handelt, kiest XR voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid in het midden van het publieke leven. XR eist klimaatrechtvaardigheid voor iedereen: maak Nederland klimaatneutraal in 2025, op een eerlijke manier.

Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen

De crisis is NU. Klimaatrechtvaardigheid is het strijdpunt van onze tijd. Overal ter wereld worden mensen gedood door hongersnood en natuurrampen, veroorzaakt door de klimaat- en ecologische crisis. Onze politici interesseert het niets. Zij beschermen de belangen van de fossiele industrie, steunen de vernietiging van de natuur en laten al die mensen die opkomen voor het behoud van de aarde in de steek. Actie is onze enige hoop. XR eist klimaatrechtvaardigheid voor iedereen: maak Nederland klimaatneutraal in 2025 op een eerlijke manier. “Na jaren falend klimaatbeleid wachten wij niet langer,” zegt woordvoerder Tessel Hofstede. “Met massale burgerlijke ongehoorzaamheid stellen wij onze eisen aan de overheid. Wij verstoren het publieke leven, zodat we eindelijk worden gehoord. Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2025 om verdere klimaatchaos te voorkomen.”

Blokkades door heel Den Haag en een legaal programma

De Klimaatrebellie loopt van 11-18 oktober. De eerste vijf dagen staat de rebellie vooral in het teken van massale disruptieve actie om de overheid te dwingen tot ingrijpend klimaatbeleid. Honderden rebellen gaan in Den Haag de straat op. Naast de disruptieve acties is er ook een legaal programma over klimaatrechtvaardigheid, waarin XR samenwerkt met andere bewegingen. Denk aan werving van nieuwe rebellen, trainingen, workshops en paneldiscussies, spoken word, muziek, theater en dans. Zie het programma: https://extinctionrebellion.nl/programma-rebellie

Blijf op de hoogte via Telegram

Voor journalisten die gedurende de Klimaatrebellie op de hoogte willen blijven van alle acties is er een Telegram-groep met pers-updates: https://t.me/joinchat/2hQwCKRN3TAxMjQ0

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.