Ex-PVV’er Joram van Klaveren ziet Het Licht en bekeert zich tot de islam

Oud-PVV’er Joram van Klaveren is bekeerd tot de islam. Al op 26 oktober 2018 trad hij officieel toe tot de oemma, de islamitische geloofsgemeenschap. Van Klaveren zat tot 2014 in de Tweede Kamer namens de PVV. Hij stapte uit de fractie nadat Wilders zijn ‘minder, minder, minder’ uitspraken deed. Van Klaveren probeerde met VNL in de Kamer te komen, maar dat lukte niet.

In een uitgebreid interview met NRC legt Van Klaveren uit hoe hij tot zijn keuze gekomen is:

Het begon allemaal met het voornemen een ánti-islamboek te schrijven. Toen hij en Louis Bontes met de nieuwe partij VoorNederland (VNL) niet in de Tweede Kamer kwamen, besloot Van Klaveren de politiek te verlaten. Eindelijk had hij tijd om een boek te schrijven. Niet zomaar een islamkritisch boek. Hij zou aantonen dat alle islamitische ellende – geweld, joden die onthoofd moeten worden, verachting van vrouwen, homofobie – gerechtvaardigd wordt door het geloof. Zodat moslims er niet meer omheen konden.

Het liep anders. Halverwege zijn onderzoek, inmiddels zat hij diep in de islamitische traditie, moest hij herschrijven. De uitkomst van zijn zoektocht heet Afvallige. Van christendom naar islam in tijden van secularisatie en terreur. Niks islamitische ellende. Het werd juist een weerlegging van bezwaren die niet-moslims hebben tegen de islam. In ieder geval de bezwaren die hij als gereformeerde PVV’er had. Opgeschreven per discussiepunt. Daardoor leest het niet als een persoonlijk groeiverhaal maar als een traktaat.

Van Klaveren ziet de islam nu als een verrijking voor Nederland. Van zijn eigen bijdrage aan het demoniseren van moslims heeft de voormalige PVV’er spijt, al realiseert hij zich dat hij zijn oude opmerkingen en kritiek niet terug kan draaien.

In tegenstelling tot Arnoud van Doorn, die hem voorging, lijkt Van Klaveren niet gekozen te hebben voor een reactionaire versie van de islam. Uit het interview komt een beeld naar voren van een tamelijk ruimdenkende, tolerante gelovige met wie je prima een pilsje een vruchtensapje zou kunnen drinken.

“Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben” – Lucas 15:7