Euthanasie, ‘voltooid leven’ en de menselijke autonomie

Met de kabinetsformatie op de achtergrond is de laatste maanden een discussie op gang gekomen over euthanasie. Preciezer: D66 probeert het recht op een zelfgekozen dood op de agenda te krijgen, niet alleen bij wat ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ wordt genoemd, maar ook als er sprake zou zijn van ‘voltooid leven’ in de ogen van degene die aan het eigen leven een eind gemaakt wil zien. Potentiële coalitiepartner ChristenUnie wil die kant niet op. De SGP heeft nog wat olie op het uur gegooid met een stuk in de Wall Street Journal waarvan minstens de kop suggereerde dat dokters in Nederland vrij losjes mensen de dood in spoten. Radicaal links beweegt zich in deze materie met enig ongemak. Dat is maar goed ook, want het is ongemakkelijke materie.

Het traditionele links-liberale standpunt is eenvoudig. Mensen komt individuele autonomie toe, niet alleen waar het gaat om persoonlijke invulling van het leven, maar ook waar het levensbeëindiging betreft. Als ik wil leven, mag niemand mij dat leven afpakken. Als ik dood wil, mag niemand mij daar uiteindelijk in beletten, want mijn doodsverlangen is mijn autonome keus. Helder. Even helder is het standpunt van ChristenUnie en SGP: hert leven is van God gegeven, het is niet aan mensen zelf om dat te beëindigen. Niet bij een ander, niet bij zichzelf. En je mag zéker geen ander medeplichtig maken om aan je eigen leven een eind te helpen maken.

Dat is de discussie, zoals die doorgaans gevoerd wordt. Er zit ruis in, het conservatief-christelijke kamp komt ook met zaken die linkse mensen (horen) aan (te) spreken: de zorg voor kwetsbare mensen. Als mensen dood willen, moeten we die wens niet honoreren, maar de wens oppikken als roep om extra zorgzaamheid. Maar de inzet van SGP en CU is niet een extra zorgzame samenleving. Doel van die partijen is een maatschappij waar God de meester is van leven en dood. Over het begin ervan – geen abortus! Over de invulling daarvan – seksualiteit ingebed in heteroseksuele huwelijkstrouw en gericht op voortplanting, bijvoorbeeld. En over het eind – geen zelfgekozen dood, en zeker niet met assistentie van anderen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr