Europese Centrale Bank: aasgierfonds als een ander?

Door ‘schulden’ van Griekenland terug te eisen gedraagde de ECB zich als een aasgierfonds. De ECB was geen neutrale instelling en schaarde zich achter de Europese instellingen om politieke redenen: de uitschakeling van de Syriza-regering. Bovendien maakte de ECB op 20 augustus 2015 een winst van 11 miljard euro op de Griekse schuld.

Op 20 augustus 2015 kreeg de Europese Centrale Bank (ECB) 3,2 miljard euro ’terug van Griekenland. Op basis van de besluiten van het rapport van de Waarheidscommissie over de Griekse Schuld had de Griekse regering kunnen weigeren haar schuldeiser te betalen, omdat die onwettig had gehandeld en zich als een aasgierfonds had gedragen.

In uitvoering van het Securities Market Program (SMP) dat liep van mei 2010 tot september 2012 kocht de ECB Griekse waardepapieren aan voor minder dan hun ogenschijnlijke waarde op de secundaire schuldenmarkt. Die secundaire schuldenmarkt is een ’tweedehands’ markt waar schuldpapieren worden gekocht en verkocht volgens de regels van vraag en aanbod. Net zoals de aasgierfondsen, betaalde de ECB 40 miljard euro om Griekse schulden over te kopen en eist ze nu van Griekenland de volledige terugbetaling van de oorspronkelijke schuld, namelijk 55 miljard euro plus intrest.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be