Europees Hof oordeelt dat oproep tot boycot Israëlische produkten onder vrijheid van meningsuiting valt

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de Israëllobby vandaag een zware slag toegebracht door de veroordelingen van een aantal Franse Palestina-activisten terug te draaien. De activisten waren veroordeeld omdat ze hadden opgeroepen Israëlische produkten te boycotten.

Het Hof is unaniem van oordeel dat de veroordelingen in strijd zijn met de in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegde vrijheid van meningsuiting.

De activisten werden veroordeeld nadat ze in 2009 en 2010 bij supermarkten een pamflet uitdeelden waarbij werd opgeroepen tot een boycot van Israëlische produkten. Het vonnis hield tot bij de hoogste Franse rechter stand, maar wordt nu dus door het EHRM met de grond gelijk gemaakt. Het vonnis wordt teruggedraaid en Frankrijk moet de activisten een forse schadevergoeding betalen.

De uitspraak van het EHRM is een zware klap voor Israël en de Europese Israëllobby (met het CIDI als meest prominente Nederlandse vertegenwoordiger). De Israëllobby probeert al jaren critici de mond te snoeren door elke vorm van kritiek in de antisemitische hoek te plaatsen. Met enig succes, want ook in Duitsland circuleren plannen de oproep tot een boycot van Israëlische produkten strafbaar te stellen. Die plannen lijken nu door het EHRM in de kiem gesmoord te worden.


Bron: Electronic Intifada

Een overzicht van de pogingen Israëlcritici in GB de mond te snoeren vind je bij Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: By Philafrenzy – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58623379