Europees Defensiefonds brengt Europese militarisering in stroomversnelling

De militarisering van de Europese Unie die met het Verdrag van Maastricht (1993) een aanvang nam, zit de jongste maanden in een stroomversnelling. Het verdwijnen van de argwanende Britten uit de EU, de komst van Trump, de vluchtelingencrisis, het terrorisme en de instabiliteit ten oosten en ten zuiden van Europa heeft tot een hele reeks initiatieven geleid die moeten zorgen voor een grotere Europese integratie op vlak van defensie. Het meest verregaande scenario is dat van een Defensie-Unie.

Het gaat niet om ‘defensie’ in de strikte zin van het woord, maar om een militaire arm aan een Europees economisch blok. Volgens de Europese Globale Strategie die vorige zomer het levenslicht zag is zo’n leger nodig om meer veiligheid en vrede te helpen brengen in Europa en daarbuiten. Nonsens natuurlijk als je ziet dat alle EU-lidstaten samen wereldwijd tot de grootste wapenleveranciers behoren, kernwapens op het Europees grondgebied hebben opgesteld, in de Europese periferie goede relaties onderhouden of hebben onderhouden met autoritaire regimes of nog, een handels-, landbouw,- of financieel beleid voeren dat heeft bijgedragen aan de destabilisering van heel wat landen of bevolkingsgroepen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be