Europa zet in op verdere militarisering grenzen, negeert humanitaire kost

Deze week keurde het Europees Parlement een voorstel goed dat voorziet in de oprichting van een meer gemilitariseerde Europese grens- en kustwacht. Europa geeft hiermee toe aan de extreem-rechtse en populistische krachten binnen Europa. Verwacht wordt dat het dodentol op de Middellandse Zee enkel zal toenemen door het aannemen van dit voorstel.

Woensdag keurde het Europese Parlement het voorstel goed om FRONTEX, het Europees agentschap dat instaat voor de controle langs de buitengrenzen, meer bevoegdheden te geven. In praktijk betekent het de creatie van een autonome, Europese grenswacht. Er komt een pool van 1500 grenswachters uit de verschillende lidstaten die kan ingezet worden op plaatsten waar er plots veel vluchtelingen aankomen.

Dat is een groot verschil met de manier waarop het huidige FRONTEX functioneert. FRONTEX is op dit moment eigenlijk gewoon een coördinerend orgaan tussen verschillende nationale grenswachten en heeft slechts een beperkte jurisdictie. Nu zal dus versneld werk gemaakt worden van echte Europese grenswacht. Om de komst van die Europese grenswacht te rechtvaardigen stelt het Europees Parlement in een mededeling: “De externe grens van één lidstaat, is de externe grens van alle lidstaten”.

Nieuwe bevoegdheden
Het aangenomen voorstel voorziet niet alleen in de oprichting van een eigen Europese grens- en kustwacht. Er is ook een uitbreiding van de taken de taken en bevoegdheden die FRONTEX voorheen had.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be