Europa moet zich wapenen tegen stijgende rivieren

Niet alleen een stijgende zeespiegel verhoogt de kans op overstromingen. Overal ter wereld zullen ook rivieren steeds vaker en onverwacht buiten hun oevers treden, blijkt uit Duits onderzoek. Ook in Europa lopen honderdduizenden mensen gevaar.

Rivieroverstromingen behoren nu al tot de meest voorkomende en vernietigende natuurrampen. Wetenschappers van het Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung berekenden welke investeringen nodig zijn om dat risico in de hand te houden naarmate de gemiddelde temperatuur stijgt in de volgende drie decennia.

Uit dat onderzoek blijkt dat de grootste ingrepen nodig zijn in de Verenigde Staten, delen van India en Afrika en Europa. Als er niets wordt ondernomen, zullen wereldwijd miljoenen mensen blootgesteld worden aan het overstromingsgevaar.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be