EU laat Europese wapenindustrie langs de kassa passeren

Met of zonder president Trump, de militaire uitbouw van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid wordt al maanden voorbereid. Een Europees defensiefonds moet de defensie-industrie ‘competitief’ maken, militair onderzoek financieren en militaire investeringen in het defensieapparaat aanmoedigen.

In het begin van de zomer van 2016 zag een nieuwe Europese Veiligheidsstrategie (EUGS) het licht. Een paar maanden later keurden de Europese ministers het uitvoeringsplan van die strategie goed. Eén van de centrale punten in beide documenten is de versterking van de ‘Europese technologische en industriële defensiebasis’.

Al vele jaren zit de militaire industrie erg dicht op de totstandkoming van deze beleidsbeslissingen. Het is daarom helemaal geen toeval dat het nieuwe Europese defensiebeleid op het lijf geschreven is van de Europese wapenproducenten. Helemaal nieuw is dat allemaal niet. De militaire industrie houdt al jaren mee de pen vast van het Europese defensiebeleid. Zo is het Europees Militair Industrieel Complex er onder meer in geslaagd om een bewapeningsverplichting in te schrijven in het Verdrag van Lissabon.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be