EU keert zich tegen vluchtelingen

Het topoverleg tussen EU-ministers over de ‘vluchtelingencrisis’ heeft gisteren weinig resultaten opgeleverd. Wát er aan afspraken is gemaakt, heeft vooral een repressief karakter. Niet hulp, maar uitwijzing en afschuiving staan centraal.

De ministers hebben het groene licht gegeven voor de inzet van marine-eenheden op de Middellandse Zee. De EU zet 7 oorlogsschepen, een vliegdekschip, onderzeeërs en drones in om boten met vluchtelingen al op de Middellandse Zee te onderscheppen. Formeel is dit militaire optreden gericht tegen mensensmokkelaars, maar in de praktijk zijn natuurlijk vooral vluchtelingen het slachtoffer.  Chaos index

Pas in oktober gaat de EU een definitief besluit nemen over quota voor de opvang van vluchtelingen. Tot nu toe was het onmogelijk daar binnen de EU afspraken over te maken, met name doordat de Oost-Europese landen zich daar fel tegen verzetten. Ook Nederland heeft zich op dit punt overigens niet bijzonder hulpvaardig opgesteld. Ruttes toezegging 7000 extra asielzoekers op te vangen is voornamelijk lachwekkend. Vanaf oktober gaat het dan overigens nog twee jaar duren voordat 160.000 vluchtelingen over Europa verdeeld zijn. Hilarisch, wanneer het niet zo treurig zou zijn. De Slowaken hebben gezegd onder geen enkele voorwaarde akkoord te zullen gaan met quota, dus dat beloofd nog wat.

Na Duitsland en Oostenrijk willen nu ook Polen en Nederland opnieuw grenscontroles invoeren. Het probleem is dat dergelijke ’tijdelijke’ maatregelen de neiging hebben permanent te worden.  Daarmee komt een van de pijlers van de EU, het ‘vrije verkeer van personen en goederen’ onder zware druk te staan.  Wanneer er op dit punt niet snel Europese afspraken worden gemaakt dreigt er volgens de huidige voorzitter van de ministerraad, Jean Asselborn, een totale chaos.

De taz constateert terecht dat de herinvoering van grenscontroles door Duitsland dus niet het gewenste disciplinerende effect heeft gehad. In plaats van eenheid, heeft die ondoordachte en onnodige maatregel juist meer chaos geproduceerd.

Bron: taz.de