EU heeft aanzienlijke invloed op gezondheidszorg

De EU heeft in principe slechts beperkte zeggenschap over de gezondheidszorg in de lidstaten. De invloed van Europa is desondanks aanzienlijk volgens promovenda aan de UvA Anniek de Ruijter.

Gezondheidsbeleid kan al heel snel een impact hebben op fundamentele mensenrechten. Bij dit beleid spelen bijvoorbeeld fundamentele rechten op toegang tot de gezondheidszorg en het recht op de bescherming van privacy en persoonsgegevens een belangrijke rol.
(UvA Nieuws)

Wat de invloed van de EU is op de beperking van de vrije artsenkeuze vertelt het verhaal niet. Zeer opmerkelijk is de steun van het CDA aan Schippers in dit kader. Alsof op EU-niveau al het een en ander is afgesproken.