EU blijft giftig bisphenol-A in voedselverpakking goedkeuren

De Milieucommissie van het Europees Parlement stemt wel een iets strengere norm voor de hoeveelheid bisphenol-A in voedingsverpakkingen maar verbiedt deze hormoonverstorende stof niet. Een gemiste kans, zeggen milieu- en gezondheidsorganisaties.

De parlementsleden gaven op 11 januari 2018 hun goedkeuring aan een voorstel van de Europese Commissie over het chemisch product bisphenol-A in voedselverpakkingen. Dat voorstel bevat weliswaar strengere normen voor het gebruik van de stof in de coatings van voedselverpakkingen, maar verbiedt ze niet. Nochtans had het Europees Parlement zelf in 2016 nog opgeroepen tot een volledig verbod.

Bisphenol-A staat op de Europese SVHC-lijst (Substances of Very High Concern) van ‘erg zorgwekkende stoffen’, onder meer voor de verstoring van de hormoonhuishouding en de negatieve gevolgen op de voortplanting. Milieu- en gezondheidsorganisaties vragen daarom al jaren om een totaalverbod in voedselverpakkingen. Ze stellen dat een blootstelling zelfs aan heel lage doses op lange termijn ongezond is.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be