Er is wél een alternatief voor de files

Pechverhelper en belangenverdediger van automobilisten Touring Mobilis heeft zijn halfjaarlijkse filebarometer gepubliceerd. Files in de spits worden niet meer langer, maar files buiten de spits nemen toe. Wat opvalt aan de mediacommentaren is wat er niet in staat: openbaar vervoer en klimaatverandering.

Touring Mobilis heeft zijn halfjaarlijkse filebarometer gepubliceerd. Volgens de organisatie valt er zowel goed als slecht nieuws te melden. Files tijdens de spits worden in 2017 niet langer meer. Voor het eerst in jaren is er geen stijging waar te nemen. Het negatieve nieuws is dat de files buiten de spits, meer bepaald tussen 10 en 15 uur, toenemen.

Blijkbaar stellen meer en meer bedrijven en werknemers hun verplaatsingen uit. Er is echter ook een toename van vrijetijdsverkeer buiten de spitsuren en er rijden meer en meer kleine bestelwagens rond voor het leveren van e-commerce bestellingen, de ‘camionettisering’. “Mensen gaan vroeger of later naar kantoor, of stellen niet-noodzakelijke en vrijetijdsverplaatsingen uit. Dat laatste is iets waar we, samen met velen anderen, al lang voor pleiten. Misschien beginnen de mensen dat zelf uiteindelijk door te hebben.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be