En hij verdronk met heel zijn rataplan, dat komt er van

“Een buitenlander” was nog gewoon iemand uit een ander land. Het Deltaplan was nog een plan, werk in uitvoering. Als je niet wist wat Heinzelmann betekent had je pech gehad (eigenlijk ook een aan het Duits ontleende uitdrukking trouwens).
Conny Stuart, 1968