En fijn weer vroom gaan zemelen over vrijheid morgen en overmorgen

In de jaren zeventig hoorde het bij elkaar: (een beetje ruim) na de twee minuten van 20 uur, waar men zich toen nog overal aan hield, in Krasnapolsky, pal achter de Nationale Lul, de bijeenkomst van de Stichting J’Accuse die waarschuwde tegen fascistische of daar op lijkende tendensen wereldwijd.
Het ging voorbij, vooral omdat de stichting door een persoon vooral gedragen werd en die kon het niet meer aan op den duur. Han Wielek, eigenlijk Wilhelm Kweksilber geheten. Als vluchteling-geestverwant welkom in 1933 bij de voorloper van de PvdA. Hierin ligt eigenlijk alles al besloten van wat niettemin moet volgen.

Dat het zo’n 365 dagen per jaar tijd is voor een J’Accuse in Nederland alleen al was niet te voorzien, niet in de jaren zestig/zeventig/tachtig en ook daarna nog lange tijd niet.
Voorbij, voorbij.
En natuurlijk valt het ’t meest de PvdA aan te rekenen die zonder rekenschap af te leggen mensenrechten overboord laat smijten in een ruim tien dagen durend crisisoverleg over “bed, bad, brood” voor zoals ze heten: onuitzetbaren. Die namens de VVD toch maar uitgezet moeten worden en anders gerecycled worden als geklinkerden. Een schaamtelozer vertoning in het kader van coalitiepolitiek is nauwelijks te bedenken. De medeplichtigheid aan de koloniale oorlog, waarvan de Nederlandse (!) slachtoffers morgen weer met een vroom gezicht herdacht mogen worden? Die collaboratie werd nog goedgepraat met het verhaal dat er een verzorgingsstaat opgebouwd werd bij de Wederopbouw. Dit kabinet sloopt deze nu juist en de PvdA staat er glunderend bij en zonder rotte tomaten naar zijn jankerdshoofd te krijgen spreekt Asscher een FNV-demonstratie op 1 mei toe.

Hebben wij Hans Spekman zich horen distantiëren van zijn bondgenoten hier? Zelfs dat niet. Veel van de geciteerde oprispingen zijn gewist door de persoon die het filmpje geplaatst heeft en die het voorstelt alsof Spekman “belaagd” wordt. De “Linkse-hoer”-tekst is triomfantelijk gehandhaafd.
Maar vroom zal er weer geluisterd moeten worden naar een rijmloos stamelding op de Dam van een Jongere die zich ongetwijfeld ernstige zorgen maakt over Poetin, ISIS en mensensmokkelaars, want Onze Vrijheid en Nog Steeds. Niet over Spekman, Samsom, Asscher en Van der Laan (en hoe vanzelfsprekend is het om de nog steeds “liberalen” genoemde VVD alvast vrij te pleiten als bij voorbaat opgegeven?)

Next stop: Enfrenkhaus. Plies doont forket toe tjekaut.
Dat is Nederland 2015.