Een ellendig succesje voor Krapuul, maar toch een succesje

Het is in de luwte van de nieuwsvoorziening gebeurd en het is ons dan ook prompt ontgaan.
Zorgconcern Osira, waar Amsterdamse non-valeur wethouder Van der Burg nog baasje is geweest en waarvan de naam akelig in de buurt komt van de Egyptische doodsgod Osiris, is ruim twee jaar geleden gefuseerd met een “andere zorgaanbieder” – ja, het komt nog steeds voor dit soort fusies, Amstelring geheten.
Het fusieproduct heeft intussen een Nieuwe Naam.
U raadt het nooit! Het is Amstelring! Nieuwe huisstijl! Nieuwe naam, dezer dagen consequent doorgevoerd! Zelfde Kwaliteit (zorg dat uw dierbaren er weg blijven)!

O wat zijn wij heden blij met de zorg van Osira, zorg van Osira… (bis)

Wij hebben ons best gedaan mee te werken aan de slechte naam van dit Osira, die derhalve geloosd moet worden. Die naam dan.